Закон України

Верховна Рада України постановляє:
Правила перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки, підписані 13 вересня 2012 року в м. Києві, які набирають чинності з дати отримання останнього повідомлення Сторонами, в письмовій формі та дипломатичними каналами, про завершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цими Правилами чинності, ратифікувати.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ.
м. Київ, 9 жовтня 2013 року. № 633-VІІ.
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=48028&pf35401=271741

 

 

Правила

перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення,

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки

 

Кабінет Міністрів України та Уряд Турецької Республіки (далі – Сторони) узгодили Правила перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки (далі – Правила перевезення вантажів), беручи до уваги Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Турецької Республіки про організацію міжнародного прямого вантажного залізнично-поромного сполучення між Україною та Турецькою Республікою, яка була підписана 25 січня 2011 року, м. Київ (далі – Угода).

Компетентними органами Сторін є Міністерство інфраструктури України з української сторони та Міністерство транспорту, морського сполучення та зв’язку Турецької Республіки з турецької сторони.

Ці Правила перевезення вантажів є обов'язковими для залізниць, портів, поромних комплексів, власників суден, а також вантажовідправників і вантажоодержувачів.

 

Розділ I

 

1. Сфера застосування

 

Ці Правила встановлюють порядок та умови перевезення експортних, імпортних та транзитних вантажів, що перевозяться вагонами на всьому шляху прямування у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, регулюють обов’язки та взаємні відносини між залізницями України та Турецької Республіки, поромними комплексами, судновласниками, відправниками та одержувачами при виконанні договору перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні через порти України та Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, та встановлюють принципи проведення розрахунків за вантажні перевезення.

 

2. Скорочення та визначення

 

У цих Правилах застосовуються такі визначення та скорочення:

СМГС – Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (укр. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення від 01.11.1951, зі змінами та доповненнями).

Додаток 2 до СМГС – Правила перевозок опасных грузов к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении (Приложение 2 к СМГС) (укр. Правила перевезень небезпечних вантажів).

СІ до СМГС – Службова інструкція до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення.

ОП СМГС – Угода між залізничними адміністраціями Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки про особливості застосування окремих норм СМГС.

КОТІФ (COTIF) – Конвенція про міжнародні залізничні перевезення від 09.05.1980 у редакції Протоколу від 03.06.1999.

МАРПОЛ 73/78 – Міжнародна конвенція про запобігання забруднення із суден 1973 р., змінена Протоколом 1978 р. до неї.

ЦІМ (СIM) – Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (Додаток В до КОТІФ).

РІД – Регламент міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів (Додаток С до КОТІФ).

РІВ II – Директиви щодо завантаження (Додаток ІІ до Угоди про обмін та використання вантажних вагонів між залізничними підприємствами (РІВ 2000).

СОЛАС74 – Конвенція щодо охорони людського життя на морі, з поправками.

ЦУВ - Єдині правила до договорів про використання вагонів в міжнародному залізничному сполученні (Додаток D до КОТІФ).

AВВ – Генеральний договір по використанню вантажних вагонів.

ГНГ – Гармонізована номенклатура вантажів (ОСЖД).

ЕТСНГ – Єдина тарифно-статистична номенклатура вантажів.

ЗПП – Запірно-пломбувальний пристрій (пломба).

ЦІМ/СМГС – Керівництво по накладній ЦІМ/СМГС.

TEA – Тариф Європа-Азія, членом якої є TCDD при формуванні вартості вантажоперевезень.

ПГВ (PGW) – Правила пользования грузовыми вагонами в международном сообщении (укр. Правила користування вантажними вагонами в міжнародному сполученні).

УТІ – інтермодальна транспортна одиниця (контейнери, знімні кузови, напівпричепи або інші подібні вантажні одиниці, що використовуються у змішаних перевезеннях).

ISPS – Міжнародний кодекс з охорони суден і портових засобів;

IMDG CODE - Міжнародний кодекс морського перевезення небезпечних вантажів.

Залізниці:

-         від України – Державна адміністрація залізничного транспорту України (далі - Укрзалізниця, UZ);

-         від Турецької Республіки – генеральна дирекція державних залізниць Турецької Республіки (далі - ТCDD).

Вантаж – товари та інші об'єктиприйняті до перевезення з оформленням договору перевезення (накладної).

Вантажовідправник (відправник) - зазначена у накладній юридична чи фізична особаяка довіряє вантаж перевізнику для його перевезення.

Вантажоодержувач (одержувач) зазначена у накладній юридична чи фізична особа, яка за дорученням вантажовідправника отримує вантаж.

Відправка – вантаж, прийнятий до перевезення від одного відправника за однією накладною на одній станції відправлення на адресу одного одержувача на одну станцію призначення.

Дрібна відправка – це відправка, яка пред’явлена до перевезення по одній накладній вантажу до 5000 кг та під навантаження якого по його об’єму чи роду вантажу не потребує окремого вагону.

Запірно-пломбувальний пристрій - пломба в єдиній конструкції з пристроєм для блокування, призначений для одночасного запирання і пломбування вагонів та контейнерів.

Коносамент - перевізний документ, що підтверджує укладання договору перевезення з судновласником.

Місце перевантаження – місце перевантаження вантажу з вагону ширини колії 1520 мм в вагон ширини колії 1435 мм або на інший вид транспорту та навпаки.

Місце перестановки вагонів на візки іншої ширини колії – місце перестановки вагонів на візки з колісними парами іншої ширини колії.

Місце перевідправлення – місце зміни режиму правового регулювання перевезень по ЦІМ і СМГС. Дане місце перевідправлення одночасно є:

-         в сполученні ЦІМ-СМГС: місцем доставки згідно з ЦІМ та станцією відправлення згідно СМГС;

-         в сполученні СМГС-ЦІМ: станцією призначення згідно з СМГС та місцем прийому вантажу згідно ЦІМ.

Накладна: СМГС, ЦІМ, ЦІМ/СМГС – перевізний документ, що підтверджує укладання договору перевезення відповідно до СМГС та ЦІМ у сполученні між країнами, які застосовують положення СМГС та ЦІМ.

Перевізник – договірний перевізник, з яким відправник уклав договір перевезення згідно з ЦІМ чи наступний перевізник, який несе відповідальність на підставі цього договору. Це поняття відповідає поняттю «залізниця» в СМГС.

Порт – морський порт, зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідно до своїх статутних положень та технічних і технологічних можливостей здійснює операції з перевезення та перевалки вантажів.

Поромний комплекс (термінал) – інфраструктура порту, яка обладнана причалами та пристроями для прийому поромних суден та викочування/накочування з/на них залізничних вагонів на залізничні колії порту чи порому і навпаки.

Перевізні документи - накладна та інші залізничні документи, що супроводжують вантаж.

Передавальна відомість - відомість для передачі вагонівконтейнерів і вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні.Застосовується для передачі вагонівконтейнерів і вантажів між прикордонними станціями залізниць, портом (поромним комплексом) та/або судновласником.

Платник – експедиторська організація, фрахтовий агент та ін., через якого відправник або одержувач сплачує провізні платежі по залізницях та за морську частину шляху.

Станція – залізнична станція.

Станція передачі вагонів, вантажів та контейнерів – залізнична станція, що має необхідний колійний розвиток, технічні облаштування та персонал, що забезпечують роботу з передачі транспортних засобів між державами в технічному і комерційному відношенні з оформленням передавальної відомості.

Станція переоформлення – припортова (прикордонна) станція, яка здійснює переоформлення перевізних документів СМГС на перевізні документи ЦІМ і навпаки.

«Сторона, що здає» і «Сторона, що приймає» - у відповідних випадках залізниці, порти і судновласникищо здійснюють прийом-здачу завантажених тапорожніх вагонів.

Судновласник або судноплавна компанія - юридична або фізична особаяка експлуатує судно, що призначено для перевезення вантажних вагонів, відсвого іменінезалежно від тогочи є вона власником судна або використовує на інших законних підставах та бере участь у виконанні перевезень на умовах Угоди.

Супровідні документи - документинеобхідні для виконання митних та інших правил на всьому шляху проходження вантажу, а також у разі необхідності сертифікаті специфікаціяВсі супровідні документиприкладені відправником до накладної повинні бути їм пойменовані в накладній.

 

3. Загальні положення

 

3.1. Компетентні органи інформують залізниці про судновласниківяк з українськоїтак і з турецької сторони, які здійснюють залізнично-поромні перевезенняміж портами України та Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, із зазначенням необхідних поштових та банківських реквізитів, а також повідомляють, у яких портах здійснюється перевантаження вантажу або перестановка вагонів з візків колії 1520 мм на візки колії 1435 мм.

3.2. Перевезення на морській частині шляху у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні виконується українськими та турецькими судновласниками.

3.3. Перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, здійснюються відповідно до міжнародних угод, учасниками яких є Сторони (COTIF, СМГС тощо) та їхнього національного законодавства (стаття 5 Угоди).

Судна, які подаються під завантаження вагонів з небезпечними вантажами або неочищених вагонів з-під небезпечних вантажів, повинні мати Свідоцтво про відповідність вимогам Конвенції СОЛАС?74.

3.3.1. На території України при перевезенні вантажів застосовуються норми СМГС (ЦІМ/СМГС), відповідні норми КОТІФ (на дільницях, зазначених у Переліку залізничних ліній ЦІМ відповідно статті 24 КОТІФ), а також відповідні норми національного та міжнародного транспортного права України.

3.3.2. На території Турецької Республіки (ТСDD) при перевезенні вантажів, застосовуються норми КОТІФ та ЦІМ (ЦІМ/СМГС), а також відповідні норми національного та міжнародного транспортного права Туреччини.

3.3.3. Зміни та доповнення, які вносяться до вищезазначених нормативних актів, застосовуються при перевезенні вантажів у даному міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні.

3.3.4. Договори перевезення укладаються між перевізниками країн відправлення та вантажовідправниками. При укладанні договорів з вантажовідправниками, вантажоодержувачами та експедиторами перевізники можуть передбачати також інші умови відмінні від передбачених вище, якщо вони не суперечать положенням зазначених нормативних актів.

3.4. Перевантаження вантажу з вагонів колії 1520 мм на вагони колії 1435 мм або на інші види транспорту або перестановка вагонів з візків колії 1520 мм на візки колії 1435 мм здійснюється у портах та на поромних комплексах, вказаних у Додатку 1, що затверджуються Компетентними органами Сторін, під керівництвом підрозділів залізниць, які відповідають за збереження вагонів та вантажу.

3.5. Передача вантажів здійснюється за місцевим часом.

3.6. TCDD при поверненні вагонів колії 1520 мм зобов’язані забезпечити підкочування (поверненняпід вагон тих самих візків колії 1520 ммякі були викочені з-підцього вагона при його перестановці на візки колії 1435 мм.

3.7. До перевезення у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні допускаються залізничні вагони:

3.7.1. Колії 1520 мм, що задовольняють технічним вимогам, які діють у країнах, що застосовують положення СМГС, обладнані автоматичним з’єднанням і відповідають габаритам:

-         при перевезенні до портів Республіки Туреччина з перевантаженням у вагони іншої ширини колії – 1?Т, 1-ВМ, 0-ВМ, 02-ВМ (креслення: 1а, 1в, 1е, 1ж, наведені у Додатках 3, 4, 5, 6 до цих Правил) з навантаженням від осі вагона на рейки не більше 23,5 тонн;

-         при перевезенні з перестановкою на візки іншої ширини колії – 0?ВМ з навантаженням від осі вагона на рейки не більше 22,5 тонн (для ліній TCDD).

3.7.2. Дозволяються вагони колії 1435 мм відповідно до вимог УІК і РІВ територіями країн-учасниць КОТІФ (COTIF), які мають ширину колії 1435 мм.

3.7.3. За погодженням між залізницями та судновласниками до перевезення можуть прийматись також вагони іншого габариту.

3.7.4. При наявності інфраструктури до перевезень вантажів по поромним лініям допускаються вагони колії 1435 мм.

3.8. Вагони, навантажені відповідно до габаритів та навантаження на вісь TCDD, допускаються до колій TCDD.

3.9. До перевезень у вантажному залізнично-поромному сполученні допускаються контейнери, що відповідають стандартам Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), забезпечені маркувальними кодами, зареєстрованими Міжнародним бюро по контейнерам (БІК) і табличками Міжнародної Конвенції про безпечні контейнери (КБК) та Митної Конвенції, що стосується контейнерів, 1972 року (КТК).

Вантажні вагони і контейнери, що належать залізницям країн-учасників Співдружності Незалежних Держав, Грузії, Латвійської Республіки, Литовської Республіки та Естонської Республіки, приймаються до перевезення за умови укладення відповідної угоди між учасниками перевезення, яка визначає порядок взаєморозрахунків за користування залізничними вагонами і контейнерами, з дотриманням умов, викладених у пункті 3.7 цієї Статті.

3.10. Повернення порожніх вантажних вагонів і контейнерів, перевезення яких у завантаженому стані здійснювалось через поромну переправу, здійснюється через ту ж поромну переправу.

3.11. Розміщення і кріплення вантажів у вагонах колії 1520 мм здійснюється згідно з вимогами Додатку 14 до СМГС «Правил розміщення та кріплення вантажів в вагонах та контейнерах» та «Инструкцией по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики».

 

4. Пред’явлення вантажу до перевезення

 

4.1. Перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні здійснюється за погодженням між залізницями та судновласниками:

4.1.1. Для узгодження перевезення вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні відправник зобов'язаний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) діб до пред'явлення вантажу до перевезення надати станції відправлення заявку на перевезення із зазначенням даних про найменування вантажу, вид відправки (вагонна, контейнерна, контрейлерна), кількість відправок та їх масу нетто, станції призначення, а для транзитних перевезень – експедиторів по території транзитних держав.

4.1.2. Узгодження перевезення з усіма залізничними адміністраціями, які братимуть участь у перевезенні, а також з судновласником здійснюється залізницею, яка отримала заявку на перевезення вантажів у міжнародному залізнично-поромному сполученніпогодженими сторонами засобами зв’язку не пізніше, ніж за 10 діб до початку перевезення, в якому відправки будуть прийматися до перевезення.

4.2. Вантажі приймаються до перевезення за умови сплати всіх належних платежів за перевезення вантажу залізничним транспортом та морською (поромною) ділянкою шляху.

4.3. При виникненні у залізниць та судновласників обставин, що перешкоджають здійсненню перевезень вантажів, вони негайно інформують один одного про введені ними обмеження на перевезення вантажів (конвенційні заборони), а також про скасування зазначених заходів погодженими засобами зв’язку.

Після отримання інформації про введення обмежень залізниці, судновласники зобов'язані:

-         тимчасово припинити перевезення в даному сполученні повністю або частково;

-         тимчасово припинити прийом деяких вантажів або допустити прийом їх на певних умовах.

Вантажі, прийняті до перевезення до оголошення обмежень, перевозяться на загальних підставах до пункту призначення.

Після отримання інформації про скасування обмежень залізниці та судновласники зобов'язані відновити перевезення.

 

5. Вантаж, який не приймається до перевезення

 

5.1. У міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні між портами України та портами Турецької Республіки, що мають залізничне сполучення, не приймається:

5.1.1. Вантаж, перевезення якого заборонено щонайменш в одній країні на всьому шляху.

5.1.2. Вантаж, який становить монополію поштового відомства щонайменше в одній з країн на всьому шляху перевезення.

5.1.3. Дрібні відправки.

5.1.4. Перевезення покійників.

5.1.5. Вантаж, об’єм, маса та/або способи навантаження і розвантаження якого не відповідають вимогам перевезення, навіть якщо це стосується тільки однієї країни перевезення.

5.1.6. Вантажі, перевантаження, розвантаження яких не можливе через відсутність необхідних технічних засобів на всьому шляху перевезення.

5.1.7. Небезпечні вантажі, перевезення яких не передбачено або заборонено Додатком 2 до СМГС, РІД та/або IMDG CODE.

5.2. Якщо під час перевезення буде виявлено, що прийняті вантажі, заборонені до перевезення, навіть за умови їх правильного найменування, то вони затримуються та до них застосовуються закони країни, на території якої затримано вантаж.

5.3. З вантажем, затриманим внаслідок неправильного декларування, поводяться заходи відповідно до законодавства країни, на території якої затримано вантаж.

 

6. Вантажі, які приймаються до перевезення з дотриманням особливих умов

 

6.1. Вантажі, зазначені нижче, приймаються до перевезення з дотриманням особливих умов:

6.1.1. Рухомий склад, що перевозиться на власних осях;

6.1.2. Живність;

6.1.3. Швидкопсувні вантажі;

6.1.4. Вантажі, які за своїми розмірами перевищують основний габарит навантаження хоча б на одній із залізниць, яка бере участь у перевезенні (негабаритні вантажі);

6.1.5. Вантажі, які перевозяться на зчепах вагонів та на вагонах-транспортерах;

6.1.6. Вантажі, умови перевезення яких у вагонах і контейнерах не відповідають міжнародним правилам та нормам;

6.1.7. Вантажі, що підпадають під дію кодексу IMDG;

6.1.8. Небезпечні відходи.

6.2. Перевезення таких вантажів здійснюються за погодженням всіма учасниками перевезення.

Вантажовідправник надає залізниці відправлення наступну інформацію для погодження: міжнародні та національні стандарти, сертифікати, технічні умови на товари, пакування, паспорт безпеки речовини (матеріалу) тощо. Інформація про дату та номер погодження вказується у накладній.

6.3. Перевезення швидкопсувних вантажів в вагонах ширини колії 1520 мм здійснюється відповідно до «Правил перевезення швидкопсувних вантажів» Додатку 4 до СМГС.

6.4. Вантажі, які зазначені в пункті 5.1.7 цієї Статті можуть бути прийняті до перевезення після узгодження з Компетентним органом у сфері перевезення небезпечних вантажів.

6.5. Транзитне морське перевезення небезпечних вантажів виконується відповідно до IMDG CODE.

 

Розділ II

 

7. Укладання договору перевезення

 

7.1. Договір перевезення вантажів у вагонах та контейнерах у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні оформлюється накладною СМГС (ЦІМ/СМГС) відповідно до статті 7 СМГС та накладною ЦІМ відповідно до Розділу ІІ ЦІМ або накладною ЦІМ/СМГС згідно з Керівництвом з накладної ЦІМ/СМГС.

7.2. Договір перевезення вантажу залізничною частиною шляху вважається укладеним з моменту прийому вантажу до перевезення і проставленням станцієювідправлення календарного штемпеля в накладній відповідно до національного законодавства державив якій вантаж пред'являється до перевезення.

7.3. Відправник несе відповідальність за правильність відомостей та заяв, зазначених ним у накладній, за всі наслідки від неправильного, неточного або неповного зазначення цих відомостей і заяв, а також якщо вони внесені в невідповідну графу накладної.

7.4. Відправник несе відповідальність за повноту та правильність документів, що додаються до накладної.

 

8. Оформлення накладної

 

Для кожного вагона відправником оформлюється лише одна накладна. В накладній обов’язково вказуються реквізити для поромної (морської) ділянки перевезення.

З метою оптимізації умов перевезення після включення Турецької Республіки в перелік членів ЦІТ, які застосовують Керівництво ЦІМ/СМГС, Сторони прагнуть у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні використовувати накладну ЦІМ/СМГС відповідно до Керівництва з накладної ЦІМ/СМГС.

 

8.1. При перевезенні з країни-учасниці СМГС (в тому числі України)

до країни-учасниці КОТІФ/ЦІМ (в тому числі Турецької Республіки)

 

Перевезення залізничною ділянкою шляху у міжнародному залізнично-поромному сполученні до припортової станції та в зворотному напрямку здійснюється за накладною СМГС згідно положень статті 7 СМГС або накладною ЦІМ/СМГС відповідно до Керівництва з накладної ЦІМ/СМГС.

При перевезенні за накладною СМГС:

8.1.1. На кожну відправку відправник зобов'язаний скласти накладну за формою Додатка 12.1 і 12.2 до СМГС російською мовою з зазначенням прикордонних станцій та припортових станцій (портів передачі).

Заповнення накладної на відправку здійснюється згідно з Додатком 12.5 до СМГС.

До накладної додається необхідна кількість додаткових екземплярів дорожньої відомості за формою Додатка 12. 3 і 12. 4 до СМГС, в тому числі:

-         два примірники для дороги відправлення;

-         один примірник для судновласника;

-         по одному примірнику для кожної транзитної залізниці.

8.1.2. При перевезенні вантажів в зазначеному напрямку згідно з вимогами положень СМГС відправником вказується:

-         у графі 4 «Особые заявления отправителя» - «Для дальнейшей перевозки паромом в Турцию с … (вказується «с перегрузом на ….» або «с перестановкой на…», відповідно до умов, узгоджених між відправником та одержувачем)», а також – найменування та адресу одержувача у кінцевому пункті призначення;

-         у графі 5 «Получатель, поштова адреса» - «Начальник станции»;

-         у графі 8 «Дорога и станция назначения» – припортова станція передачі (переоформлення), її код та скорочене найменування та код залізниці, а також - «Для дальнейшей перевозки на станцию ……..» (вказується станція та залізниця пункту призначення);

-         у графі 11 «Найменування вантажу» – найменування вантажу та його код згідно з Гармонізованою номенклатурою вантажів (ГНГ) і, у разі необхідності, код вантажу відповідно до Єдиної тарифно-статичної номенклатури вантажів (ЕТСНГ).

При перевезеннях небезпечних вантажів заповнення графи 11 здійснюється відповідно до пункту 5.4 Додатку 2 до СМГС.

Крім цього, при перевезенні вантажів, зазначених у пункті 6 цих Правил відправником у графі 11 «Наименование груза» накладної СМГС має бути зазначено дата та номер погодження залізниці, судновласника.

8.1.3. На підставі даних, що містяться в накладній СМГС, припортова станція передачі (переоформлення):

-         оформлює накладну ЦІМ, з точністю переносить усі дані з первинної накладної СМГС до нової накладної ЦІМ, яка оформлюється англійською мовою;

-         відправляє вантаж до станції кінцевого призначення.

У графі 1 «Отправитель (наименование, адрес)» накладної ЦІМ, припортова станція передачі (переоформлення) вказує вантажовідправника та його поштову адресу за первинною накладною, а також станцію і країну первинного відправлення.

У графі 16 «Прием», а також у графі 29 після слова «Место» відправник вказує станцію передачі (переоформлення), проставляє свій календарний штемпель або робить відповідну відмітку.

У графі 58 «Перевізник за контрактом» нової накладної ЦІМ станція передачі (переоформлення) проставляє свій календарний штемпель.

8.1.4. На станції передачі (переоформлення) перший лист накладної СМГС додається до нової накладної ЦІМ, на лицьовій стороні всіх аркушів проставляється відмітка: «Приложена накладная СМГС нр .... от ... (дата)».

8.1.5. На вимогу відправника, зазначену в графі 4 «Особые заявления отправителя» накладної СМГС, станція передачі (переоформлення) висилає на його адресу оригінал дубліката нової накладної.

8.1.6. У порту прибуття навантаженого порому представник TCDD на новій накладній ставить відбиток свого календарного штемпеля у графі «Календарні штемпелі станції відправлення» при умові перевезення вантажу на інші станції Турецької Республіки та на станції залізниць інших країн призначення.

8.1.7. При перевезенні вантажів з вивантаженням або перевантаженням із вагонів на інший вид транспорту в порту Турецької Республіки без участі TCDD, перевезення на морській ділянці може оформлюватися коносаментом. При цьому, відправником у накладній СМГС вказується:

-         у графі 4 «Особые заявления отправителя» – «Для дальнейшей перевозки паромом в Турцию с перегрузом в порту… (вказується назва порту в Турецькій Республіці)»;

-         у графі 5 «Получатель, поштова адреса» – назва морського агента судновласника, який діє за дорученням турецького одержувача («… по поручению… (вказується назва та реквізити турецького одержувача)»), та виконує оформлення коносаменту з перенесенням до нього даних, що містяться в накладній СМГС;

-         у графі 8 «Дорога и станция назначения» – припортова станція передачі (переоформлення), її код, а також скорочене найменування та код залізниці, а також – «Для дальнейшей перевозки в порт ……..» (вказується назва порту в Турецькій Республіці).

 

8.2. При перевезенні з країни-учасниці КОТІФ/ЦІМ

(в тому числі Турецької Республіки)

до країни-учасниці СМГС (в тому числі України)

 

Перевезення у міжнародному залізнично-поромному сполученні через порти Турецької Республіки та України до припортової станції передачі (переоформлення) та в зворотному напрямку здійснюється за накладною ЦІМ згідно з Розділом ІІ ЦІМ та Керівництва до накладної ЦІМ (GLV-CIM) або накладною ЦІМ/СМГС згідно з Керівництвом з накладної ЦІМ/СМГС.

При перевезенні за накладною ЦІМ:

8.2.1. На кожну відправку відправник зобов'язаний скласти накладну ЦІМ за формою Додатка 4 до Керівництва до накладної ЦІМ (GLV-CIM) англійською мовою з зазначенням прикордонних станцій та припортових станцій (портів передачі).

8.2.2. Відправник в накладній ЦІМ зобов'язаний зробити наступні відмітки:

У графі 4 «Получатель (наименование, адрес, страна)» накладної ЦІМ, в якості одержувача відправник вказує «Начальник станції».

У графі 7 «Заявления отправителя»:

«Для дальнейшей перевозки паромом в Украину», в залежності від того де пред’являється вантаж, «Переотправка назначением в …………………» (назва кінцевої станції та залізниці призначення), «Конечный получатель ………………………...» (найменування та адреса кінцевого одержувача).

А також, у зв’язку з тим, що начальник станції переоформлення (передачі), виконує переоформлення накладної за дорученням відправника, в даному сполученні для забезпечення права розпорядження відправника, в графі 7 «Заявления отправителя» накладної ЦІМ проставляється відмітка: «1 получатель не имеет права распоряжаться грузом».

У графі 10 «Место доставки» накладної ЦІМ у якості станції призначення відправник зазначає станцію переоформлення та її код.

У графі 21 «Наименование груза» при перевезенні небезпечних вантажів, згідно з вимогами РІД, вносяться необхідні дані відповідно до пункту 5.4 РІД.

8.2.3. На підставі даних, що містяться в накладній ЦІМ, станція передачі (переоформлення):

-         оформлює накладну СМГС, в точності переносить всі дані первинної накладної ЦІМ у нову накладну СМГС;

-         відправляє вантаж до станції кінцевого призначення.

У графі 1 «Отправитель, почтовый адрес» накладної СМГС станція передачі (переоформлення) вказує найменування початкового відправника та його поштову адресу, а також початкову станцію і країну відправлення.

У графі 3 «Станция отправления» накладної СМГС вказується станція передачі (переоформлення).

У графі 46 «Календарный штемпель станции отправления» нової накладної СМГС станція передачі (переоформлення) проставляє свій календарний штемпель.

В інших випадках накладна СМГС заповнюється відповідно до Статті 7 та Додатку 12.5 до СМГС – «Пояснення щодо заповнення накладної СМГС».

8.2.4. На станції передачі (переоформлення) перший лист накладної ЦІМ, призначений для одержувача, додається до нової накладної СМГС, на лицьовій стороні всіх аркушів накладної СМГС та в графі 23 накладної СМГС «Документы, приложенные отправителем» проставляється відмітка: «Приложена накладная ЦИМ нр ... от ... (дата)». Одержувач підтверджує отримання накладної ЦІМ, роблячи відповідний запис у графі 98 «Выдача груза получателю» четвертого аркуша накладної СМГС.

8.2.5. На вимогу вантажовідправника, зазначеного в накладній ЦІМ, та його відмітки у графі 7 накладної ЦІМ «Возврат дубликата накладной СМГС» станція передачі (переоформлення) висилає на його адресу оригінал дубліката накладної СМГС.

8.2.6. При перевезенні вантажів з навантаженням або перевантаженням з іншого виду транспорту у вагони в порту Турецької Республіки без участі TCDD, перевезення на морській ділянці може оформлюватися коносаментом з переоформленням на накладну СМГС в українському порту агентом судновласника.

При цьому у графі 1 «Отправитель, почтовый адрес» накладної СМГС вказується найменування морського агента, який діє від імені турецького відправника («… по поручению … (вказується назва та реквізити турецького відправника)») та виконує оформлення накладної СМГС з перенесенням до неї даних, що містяться в коносаменті.

У графі 3 «Станция отправления» накладної СМГС вказується українська припортова станція передачі (переоформлення).

У графі 46 «Календарный штемпель станции отправления» нової накладної СМГС станція передачі (переоформлення) проставляє свій календарний штемпель.

В інших випадках накладна СМГС заповнюється відповідно до статті 7 та Додатку 12.5 до СМГС – «Пояснення щодо заповнення накладної СМГС».

 

8.3. Додаткові умови щодо укладання договору перевезення та оформлення накладної

 

 

 

8.3.1. При перевантаженні вантажу первинні дані накладної ЦІМ перекреслюються так, щоб можна було їх прочитати, поруч вписуються номер вагону, його тара, вантажопідйомність і кількість осей.

8.3.2. Якщо вантаж, що прибув з України і перевантажується на станції (в порту) Турецької Республіки з одного вагона в декілька вагонів, дані кожного нового вагона указуються в графі 21 «Найменование груза» накладної ЦІМ. При цьому в накладній ЦІМ вказуються номери усіх вагонів, у які перевантажений вантаж, маса і кількість місць вантажу в кожному новому завантаженому вагоні.

8.3.3. Розподіл вантажу на станції перевантаження однієї відправки для різних одержувачів не допускається.

8.3.4. Зазначення у накладній вартості вантажу (стаття 34 ЦІМ) або зазначення про зацікавленість в доставці (стаття 35 ЦІМ) не допускається.

8.3.5. Перевізні та товаросупровідні документи, необхідні для подальшого перевезення від припортової станції передачі (переоформлення), у напрямку України та країн-учасниць СМГС, відповідно до СМГС додаються до накладної ЦІМ відправником на станції відправлення, про що у графі 9 «Приложения» накладної ЦІМ робиться відмітка.

8.3.6. Надання порожніх вагонів колії 1520 мм під навантаження здійснюється на договірних умовах між залізницями (перевізниками) або залізницею та платником (судновласником).

 

9. Прийом вантажу до перевезення

 

9.1. Приймання та відправлення вантажу

 

 

 

9.1.1. Приймання та відправлення вантажу проводиться відповідно до внутрішніх правил, діючих на залізницях країни відправлення.

9.1.2. Прийом вантажу до перевезення між станціями залізниць України і Турецької Республіки, упакування, маркування, зважування, навантаження, розміщення і кріплення вантажів у вагонах провадяться відповідно до внутрішніх правил України або Турецької Республіки, в залежності від того, де пред’являється вантаж до перевезення.

9.1.3. Прийом вантажу до перевезення транзитом по залізницях України і Турецької Республіки здійснюється відповідно до положень СМГС або ЦІМ, в залежності від того, де пред’являється вантаж, або положеннями інших міжнародних транспортних угод, учасниками яких є Україна, Турецька Республіка.

9.1.4. За однією накладною приймаються до перевезення вантажі в кількості, що не перевищує максимальної вантажопідйомності вагона, або довгомірні вантажі, для перевезення яких потрібно з'єднати не більше трьох вагонів (зчеп). У випадку, якщо довжина вантажу перевищує 36 м, інша залізниця має це погодити.

9.1.5. Не допускається спільне перевезення в одному вагоні:

9.1.5.1. Швидкопсувних вантажів з іншими швидкопсувними вантажами при різному способі їх обслуговування.

9.1.5.2. Швидкопсувних вантажів з не швидкопсувними вантажами, якщо швидкопсувні вантажі вимагають дотримання температурного режиму або іншого спеціального обслуговування.

9.1.5.3. Вантажів, спільне навантаження яких в один вагон заборонено внутрішніми правилами, які діють на залізниці відправлення.

9.1.5.4. Вантажів, що перевозяться навалом, з іншими вантажами.

9.1.6. Кріплення й розкріплення навантажених і порожніх вагонів на поромі, а також закріплення вагонів у вантажно-розвантажувальних пристроях в процесі накатки-викатки, здійснюється силами і засобами порома за технологією, передбаченою правилами технічної експлуатації залізничного порома.

9.1.7. Зміна конструкції вагону не допускається.

9.1.8. Вантажовідправники організують відправку вагонів зі станції відправлення з урахуванням розкладу руху поромів.

Вантажовідправники несуть відповідальність за затримку вагонів згідно з національним законодавством та міжнародним законодавством, що діє на території відповідної країни.

 

 

 

9.2. Супровідні документи щодо виконання митних та інших правил

 

9.2.1. Відправник зобов'язаний додати до накладної всі супровідні документинеобхідні для виконання митних та інших правил на всьому шляху прямування вантажу відповідно до законодавства України, Турецької Республіки та інших країн в залежності від того, на території якої держави перевозиться вантаж.

9.2.2. Залізниці, порти та судновласники не зобов'язані перевіряти правильність і достатність документів, доданих відправником до накладної.

Відправник несе відповідальність перед перевізниками за наслідки, спричинені відсутністю, недостатністю, неповнотою або неправильністю оформлення супровідних документів. Якщо з цієї причини буде затримане подальше перевезення або видача вантажу, залізниця повинна скласти відповідний документ за формою, встановленою законодавством країни, на території якої сталася затримка вантажу, з зазначенням тривалості і причин затримки. Усі витрати, викликані затримкою, покладаються на відправника.

 

9.3. Укриття вагонів, контейнерів

 

Для запобігання видуванню вантажу у відкритих контейнерах та вагонах відкритого типу відправник застосовує відповідний матеріал для забезпечення схоронності вантажу.

9.4. Маркування (трафарети та знаки небезпеки), що наносяться на вагони та контейнери

 

На вагони з небезпечними вантажами наносять спеціальні елементи маркування (трафарети та знаки небезпеки) відповідно до Додатку 2 до СМГС та РІД.

На вагони-цистерни, призначені для перевезення небезпечних вантажів, повинно бути нанесено маркування відповідно до:

-         п. 6.8.2.5 Додатку 2 до СМГС у разі вивантаженні на припортовій станції Турецької Республіки;

-         п. 6.8.2.5 РІД у разі перевезення по території Турецької Республіки.

Відповідальність за нанесення та зняття такого маркування несе відправник, а станція, що прийняла вантаж до перевезення, зобов’язана перевірити відповідність маркування Правилам.

 

 

 

9.5. Пломбування вагонів і інтермодальних транспортних одиниць (УТІ)

 

9.5.1. Пломбування вагонів і контейнерів здійснюється відповідно до міжнародного та національного транспортного права України або Турецької Республіки, в залежності від того, на території якої держави пред'являється вантаж.

9.5.2. Відповідальність за цілісність пломб, ЗПП до моменту фактичної передачі вагонів і контейнерів несе сторона, що здає, а після фактичної передачі – сторона, що приймає.

 

 

 

10. Передача вагонів, контейнерів та вантажів

 

 

 

10.1. Організація роботи та взаємодія між підприємствами Сторін: залізниці, портів, поромних комплексів і судновласників щодо виконання операцій, пов'язаних з передачею вагонів, контейнерів та вантажів, а також розрахунки за користування вантажними вагонами і контейнерами регламентуються угодами, укладеними між залізницями, портами, поромними комплексами та судновласниками.

10.2. Здача/прийом завантажених і порожніх вагонів і контейнерів в технічному та комерційному відношенні здійснюється на станціях передачі або поромних комплексах (у портах), що примикають до станцій передачі або розташовані у порту на підставі договорів між підприємствами Сторін (у перевантажувальному або без перевантажувальному сполученні).

10.3. Передача завантажених та порожніх вагонів, контейнерів проводиться спільно уповноваженими представниками, сторони, що здає, та сторони, що приймає, за передавальною відомістю за формоюнаведеною у Додатку до цих Правил.

Передача між стороною, що здає, та стороною, що приймає, може здійснюватися через інших уповноважених осіб відповідно до діючих договорів.

Передавальна відомість складається стороною, що здає, в необхідній кількості примірників (не менше 6 примірників), при цьому 4 примірника передається стороні, що приймає, в момент передачі вагонів.

По одному примірнику передавальної відомості передається митним органам своїх держав.

10.4. Передавальні відомості нумеруються у відповідності з нумерацією рейсів залізничних поромів з початку кожного року.

Усі аркуші передавальної відомості, що стосуються одного поромного рейсу, отримують один і той же номер передавальної відомості.

У кожній передавальній відомості всі її листи повинні мати порядкову нумерацію. Загальна кількість аркушів передавальної відомості має бути зазначена на першому аркуші передавальної відомості.

У графі 1 другого і подальших листів передавальної відомості повинна вказуватися порядкова нумерація вагонів, наступна після закінчення попереднього листа.

У графі 2 передавальної відомості номери вагонів вказуються в послідовності, що відповідає плану завантаження залізничного порома.

У інших графах передавальної відомості зазначаються всі данні, що відповідають кожному вагону з вантажем.

До передавальної відомості повинні бути додані всі перевізні та товаросупровідні документи, пов'язані з переданими вагонами, контейнерами і вантажами. Ці документи повинні бути додані в тому ж порядку, в якому відправки записані в передавальній відомості.

10.5. Передача судновласникам сформованих вагонів проводиться з урахуванням розкладу роботи поромів.

10.6. Сторона, що приймає, може відмовити в прийомі вагона з вантажем, якщо:

10.6.1. Стан вантажу, його упаковки, навантаження, кріплення, а також стан вагону, контейнера не допускають подальшого його перевезення.

10.6.2. Вантаж відноситься до числа вантажів, які не допускаються до перевезення.

10.6.3. Навантаження проведено в період дії оголошеної всім зацікавленим сторонам конвенційної заборони.

10.6.4. Не дотримано особливі умови перевезення даного вантажу.

10.6.5. Вантаж, порожні приватні або орендовані вагони прибули без перевізних документів.

10.6.6. Вантаж, порожні приватні або орендовані вагони, які прибули без документів, доданих відправником до накладної, або з їх частковою відсутністю та без відповідних документів складених стороною, що здає, які засвідчують обставини їх відсутності, за формою, встановленою законодавством держави, на території якого виявлено відсутність доданих відправником документів.

10.6.7. Сторона, що здає відмовляється складати відповідний документ, що засвідчує факт несправного перевезення.

10.6.8. Стан вагона не відповідає технічним вимогам до вагонів, які допускаються до експлуатації.

10.6.9. Сторона, що здає:

-         відмовляється від заміни несправних пломб (ЗПП);

-         не зробила відмітку у накладній про заміну несправної пломби (ЗПП) з невідповідним контрольним знаком, а також про накладення нових пломб (ЗПП) на місця відсутніх.

10.6.10. Маркування вантажу не відповідає маркуванню, яке зазначене в накладній.

10.6.11. Виявлені пошкодження вагонів і контейнерів, які надають можливість безперешкодного доступу до вантажу без порушення наявних пломб (ЗПП).

10.6.12. Відсутня оплата платежів, передбачених пунктом 4.4 Розділу 1.

10.7. Якщо сторона, що здає, не вживає заходів щодо усунення причин, які викликали відмову у прийомі вантажу, сторона, що приймає, має право повернути вантаж назад на цьому ж або на наступному поромі.

Якщо сторона, що здає, не прийме назад відправку, яка не була прийнята стороною, що приймає, з причин, зазначених у пункті 10.6 цього пункту, то відповідальність за всі наслідки, що виникли через неприйняття відправки назад (псування вантажу, простій вагонів і т.і.) покладається на сторону, що здає.

Сторона, що здає, несе відповідальність за простої вагонів, не прийнятих до подальшого перевезення, до усунення причин, зазначених у пункті 10.6 цього пункту, що викликали затримку вагонів.

10.8. Передавальні відомості підписуються уповноваженими представниками та завіряються календарними штемпелями сторони, що здає, та сторони, що приймає, з зазначенням часу передачі вагонів.

При відсутності календарного штемпеля допускається завіряти передавальні відомості печаткою із зазначенням дати і часу передачі.

10.9. Якщо при передачі будуть виявлені відправки, які відповідно до цих Правил не можуть бути прийняті до подальшого перевезення, такі відправки повертаються стороні, що здає, з відміткою в передавальній відомості про причину відмови в прийомі за підписами представників сторони, що здає, та сторони, що приймає, і з проставлянням відбитків календарних штемпелів із зазначенням часу.

10.10. Штемпелі на всіх документах проставляються в передбачених для них місцях або в тому місці, де зроблені позначки, які потрібно завірити штемпелем.

Відбиток штемпеля повинен бути чітким.

За всі наслідки, які можуть статися внаслідок нечіткості або відсутності штемпеля, відповідальність несе та сторона, яка його не проставила або проставила нечіткий штемпель.

10.11. Передача вантажів у запломбованих вагонах, контейнерах і цистернах, а також на відкритому рухомому складі під запломбованим брезентами проводиться з перевіркою цілісності і стану накладених пломб та відповідності контрольних знаків на пломбах даним, зазначеним у передавальній відомості.

10.12. Вантажі, що передаються на відкритому рухомому складі без укриття брезентами або під брезентами, але без пломб, приймаються в присутності представника сторони, що здає, з оглядом стану тари або вантажів, що перевозяться без тари.

10.13. У випадку явних ознак несправностей вагона, контейнера, що загрожують збереженню вантажу та безпеці руху транспортних засобів, пошкодження або нестачі вантажу у вагоні, контейнері, сторона, що здає, зобов'язана на вимогу сторони, що приймає, провести перевірку стану вантажу або перевірку кількості місць або маси вантажу з оформленням документів результатів перевірки у відповідності до законодавства держави, на території якого виявлені ознаки несправності вагона, контейнера, пошкодження або нестачі вантажу у вагоні, контейнері.

Після перевірки вантажу сторона, що здає зобов'язана опломбувати вагон, контейнер своїми пломбами або ЗПП і зробити про це відповідні відмітки в перевізних документах.

10.14. Витрати, пов'язані з перевіркою вантажу, відносяться:

-         на сторону, що здає, якщо буде встановлено пошкодження, недостача кількості місць або маси вантажу;

-         на сторону, що приймає, якщо результати перевірки не підтвердили передбачуване незбереження вантажу.

10.15. Відповідальність за збереження вантажу, вагонів до моменту їх фактичної передачі несе сторона, що здає, а після фактичної передачі - сторона, що приймає.

Моментом фактичної передачі вантажів, вагонів і контейнерів є час підписання передавальної відомості стороною, що приймає, та проставлення календарного штемпелю.

10.16. У разі пошкодження вагона, контейнера в процесі перевезення по морській ділянці даного сполучення, в результаті чого подальше перевезення в ньому вантажу виявиться неможливою, залізничний перевізник у порту повинен перевірити вантаж, перевантажити його за рахунок судновласника в інший справний вагон, контейнер і відправити вантаж на станцію призначення.

10.17. Вантажі у вагонах шириною 1520 мм, які перевозяться з України до Турецьких портів, що мають залізничне сполучення та не мають засобів для зміни візків, перевантажуються на вагони ТCDD чи інші транспортні засоби на території порту.

10.18. Кількість вагонів шириною 1520 мм , які залишаються на території порту, не повинна перевищувати технічну можливість відповідного залізнично-паромного терміналу.

Максимальна кількість вагонів, які очікують в порту, визначатиметься угодами, зазначеними в Статті 10.1 цих Правил.

 

 

11. Оформлення розкриття вагонів, контейнерів для прикордонного, митного та інших видів контролю та перевірок на припортових станціях

 

Розкриття завантажених вагонів, контейнерів зі зняттям пломб або ЗПП для огляду на вимогу представника контролюючого органу та оформлення факту розкриття проводиться відповідно до законодавства держави, на території якого проводиться розкриття вагона, контейнера.

 

12. Порядок зміни договору перевезення

 

12.1. Право зміни договору перевезення (накладної) належить відправнику, одержувачу на залізничних ділянках перевезення.

12.1.1. Відправник має право розпоряджатися вантажем, а також змінювати договір перевезення наступними розпорядженнями. Зокрема, відправник може вимагати від залізниці:

a) видати вантаж іншому одержувачу, не зазначеному в накладній;

b) доставити вантаж в інше місце, не зазначене в накладній.

12.1.2. Право відправника змінювати договір перевезення припиняється, якщо:

a) одержувач забрав накладну;

b) одержувач прийняв вантаж.

12.1.3. Одержувач має право змінювати договір перевезення:

-         змінити станцію призначення вантажу в межах країни призначення;

-         змінити вантажоодержувача.

При цьому одержувач може змінити договір перевезення тільки на вхідній прикордонній станції країни призначення.

12.1.4. Водночас право одержувача змінювати договір перевезення припиняється, якщо:

a) одержувач прийняв вантаж;

b) одержувач дав розпорядження видати вантаж новому одержувачу і такий одержувач скористався своїм правом.

12.2. Додаткові збори, штрафи та інші витрати, що виникли у зв'язку зі зміною договору перевезення, підтверджуються відповідними документами і вписуються в накладну для стягнення з відправника, одержувача або платника з перевезення в залежності від того, хто з них оплачує провізні платежі.

12.3. Зміна договору перевезення здійснюється відповідно до законодавства України або Турецької Республіки, в залежності від того, на території якої держави змінюється договір.

 

13. Здійснення права розпорядження

 

13.1. Якщо відправник або одержувач бажає змінити договір перевезення, він повинен надати залізниці заяву про зміну договору перевезення або дублікат накладної з внесеними змінами та проінформувати платника.

13.2. Відправник або одержувач відшкодовує залізниці витрати або збитки, пов’язані з виконанням вказаних змін.

13.3. Здійснення змін не повинно перешкоджати нормальній діяльності перевізника або завдавати збитків відправникам та одержувачам інших вантажів.

13.4. Зміни, які призведуть до розподілу вантажу на частини, не допускаються.

13.5. Якщо залізниця не може виконати отримані ним розпорядження, він повинен негайно повідомити про це сторону, яка надавала розпорядження.

13.6. У випадку допущення помилки перевізником, він несе відповідальність за наслідки, що виникають через невиконання або неправильне виконання чергового розпорядження. Проте можливе відшкодування не повинне перевищувати відшкодування, передбаченого у випадку втрати вантажу.

 

14. Видача вантажів

 

14.1. Видача вантажів на станціях призначення здійснюється відповідно до норм національного та міжнародного транспортного права держави, на території якого проводиться видача.

14.2. Після вивантаження вантажів засобами одержувача вагони повинні бути повернуті перевізнику, цілком звільнені від залишків вантажу та реквізитів кріплення, за виключенням штатних реквізитів рухомого складу. Вагони, не очищені від залишків вантажу, що перевозився раніше або реквізитів кріплення, не приймаються.

Порожні вагони та контейнери при необхідності повинні бути промиті та продезінфіковані вантажоодержувачем.

14.3. У всіх інших випадках застосовуються положення СМГС і ЦІМ.

 

15. Перешкоди до перевезення або видачі вантажу

 

15.1. При виникненні перешкоди до перевезення вантажу по залізничній ділянці шляху або видачі його на залізничних станціях призначення застосовуються положення, передбачені законодавством держави, на території якого виникла перешкода.

15.2. При виникненні перешкоди подальшому перевезенню вантажу на морській частині шляху даного сполучення відправник має право:

15.2.1. Вимагати повернення вантажу на залізничну станцію відправлення;

15.2.2. Видати вантаж вказаною ним одержувачеві в порту передачі.

15.3. Якщо від відправника, сповіщеного про перешкоди до перевезення або видачі вантажу, не надійде жодних вказівок протягом восьми діб, а швидкопсувних вантажів - протягом чотирьох діб з моменту відправлення йому повідомлення, то вантажем розпоряджаються відповідно до законодавства держави, на території якого виникла перешкода до перевезення.

15.4. Додаткові збори, штрафи за простій вагонів та інші витрати, пов'язані з виниклими перешкодами до перевезення або видачі вантажу, підтверджуються відповідними документами і вносяться в накладну для стягнення з відправника, одержувача або платника з перевезення, в залежності від того, хто з них оплачує провізні платежі.

 

Розділ III

 

16. Тарифи. Порядок обчислення і справляння провізних та інших платежів

 

16.1. При здійсненні вантажних перевезень в рамках сфери застосування цих Правил з перевезень вантажів, положення та умови ТЕА Тарифу та інших відповідних тарифів TCDD будуть застосовуватись у разі реалізації та збору плати на перевезення та інших зборів відносно шляху TCDD.

16.2. Провізні платежі, додаткові збори й інші витрати з перевезення вантажів у міжнародному залізнично-поромному сполученні, обчислюються за такими тарифами, що діють на день укладення договору перевезення:

16.2.1. За перевезення по залізницях країни відправлення і країни призначення – за тарифами, що застосовуються перевізниками цих країн для таких перевезень.

16.2.2. За перевезення вантажів по транзитних залізницях - по транзитним тарифам, що застосовуються перевізниками, які беруть участь у перевезенні.

16.2.3. За операції, пов'язані з підборкою, подачею, прибиранням, накочування та викочування вагонів на/з порома, перестановкою вагонів на візки іншої ширини колії – згідно з національним законодавством, тарифами та нормативами, що застосовуються залізничними перевізниками, портами та поромними комплексами, які здійснюють такі операції.

16.2.4. За морську частину шляху – за тарифом, узгодженим договором з судновласником.

16.3. Провізні платежі стягуються:

16.3.1. За перевезення по залізницях країни відправлення – з відправника, країни призначення - з одержувача.

16.3.2. За перевезення по транзитних залізницях - з вантажовідправника або вантажоодержувача через платника, що має договір з кожною транзитною залізницею на оплату провізних платежів.

16.3.3. За операції, пов'язані з підборкою по каргоплану, подачею, прибиранням, накочуванням та викочуванням вагонів на/з порома, перестановкою вагонів на візки іншої колії - з відправника, одержувача або платника, в залежності від того, хто здійснює оплату провізних платежів перевізнику, порту та поромному комплексу, який здійснює ці операції.

16.3.4. За перевезення вантажів на морській частині шляху (на поромі) - з відправника, одержувача або платника відповідно до договору з судновласником.

16.4. Плата за користування вагонами на морській частині шляху проводиться на підставі угод між перевізниками, портами, поромними комплексами та судновласниками.

16.5. У всіх інших випадках застосовуються положення СМГС і ЦІМ.

 

Розділ IV

 

17. Відповідальність підприємств Сторін, межі відповідальності, розмір відшкодування, пред'явлення і розгляд претензій

 

17.1. Відповідальність підприємств Сторін, межі відповідальності, розмір відшкодування та порядок виплати відшкодувань, складання документів, що засвідчують несправне перевезення, пред'явлення і розгляд претензій, пов'язаних з перевезенням вантажів, здійснюється відповідно до законодавства України і Турецької Республіки, міжнародних угод, чинних для учасників перевезення, цих Правил і угодами між підприємствами Сторін, розробленим відповідно до цих Правил.

 

17.2. Обмеження відповідальності

 

Якщо під час перевезення вантажів у даному міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні за накладними СМГС, ЦІМ та ЦІМ/СМГС вантаж втрачено, частково втрачено або пошкоджено, відповідальність за відшкодування збитку визначається наступним чином.

17.2.1. Якщо виявиться, що втрата, часткова втрата або пошкодження вантажу сталося на відрізку залізничного сполучення, яке виконується відповідно до накладної ЦІМ, для визначення відповідальності застосовуються положення КОТІФ.

17.2.2. Якщо виявиться, що втрата, часткова втрата або пошкодження вантажу сталося на відрізку залізничного сполучення, яке виконується відповідно до накладної СМГС, для визначення відповідальності застосовуються положення СМГС.

17.2.3. Якщо виявиться, що втрата, часткова втрата або пошкодження вантажу сталося при перевезенні, яке виконується відповідно до накладної ЦІМ/СМГС, для визначення відповідальності застосовуються положення пункту 12.1 Керівництва з накладної ЦІМ/СМГС після включення Турецької Республіки в перелік членів ЦІТ, які застосовують Керівництво ЦІМ/СМГС:

-         КОТІФ в сфері дії договору перевезення ЦІМ,

-         СМГС в сфері дії договору перевезення СМГС.

17.2.4. Якщо повна або часткова втрата, псування або пошкодження вантажу сталися на морській ділянці шляху або в морському порту, відповідальність згідно з цими Правилами відповідно несуть судновласник або морський порт, на території якого сталася втрата, псування або пошкодження вантажу.

 

17.3. Межі відповідальності

 

Учасники перевезення несуть відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок часткової або повної втрати або пошкодження вантажу, з моменту його прийняття до перевезення до моменту видачі.

Учасники перевезення звільняються від відповідальності у випадку, якщо втрата або пошкодження вантажу сталося у зв’язку з особливими властивостями вантажу або обставинами, які учасники перевезення не могли запобігти та усунення наслідків яких від них не залежало. Обов’язок доведення покладається на причетних учасників перевезення.

Також учасник перевезення звільняється від відповідальності у випадку, якщо втрата або пошкодження вантажу виникають через особливий ризик, пов'язаний з одним або декількома з таких обставин:

-         перевезення на відкритому рухомому складі;

-         відсутність або незадовільний стан упаковки, навантаження вантажу відправником або вивантаження одержувачем, або природні властивості деяких вантажів.

Якщо учасник перевезення доведе, що втрата або пошкодження могли виникнути через одного або декількох таких особливих ризиків, то вважається, що збиток виник через такі ризики.

Учасники перевезення не повинні відшкодовувати заподіяну шкоду в сумі більшій, ніж дійсна вартість вантажу.

 

17.4. Претензії

 

17.4.1. При перевезеннях з країни - учасниці СМГС (в тому числі України) до країни - учасниці КОТІФ (в тому числі Турецької Республіки) у разі звернення відправника до залізниці відправлення з претензією про відшкодування збитку за втрату, часткову втрату, пошкодження вантажу залізниця - учасниця СМГС, яка отримала претензію діє згідно з положеннями СМГС. Якщо виявиться, що частково або повністю претензія стосується відповідальності щодо ділянки шляху, на якій перевезення виконувалося відповідно до норм КОТІФ, залізниця відхиляє повністю або частково таку претензію та повертає документи заявнику претензії (відправнику) для направлення одержувачу з метою пред’явлення претензії по договору перевезення КОТІФ.

17.4.2. При перевезеннях з країни – учасниці КОТІФ до країни – учасниці СМГС у разі звернення відправника до залізниці відправлення з претензією про відшкодування збитків за втрату, часткову втрату або пошкодження вантажу залізниця – учасниця КОТІФ, яка отримала претензію, діє згідно з положеннями КОТІФ.

17.4.3. Регулювання претензій при перевезеннях по договору перевезення оформленого накладною ЦІМ/СМГС здійснюється відповідно до пункту 12.3 Керівництва по накладній ЦІМ/СМГС після включення Турецької Республіки в перелік членів ЦІТ, які застосовують Керівництво ЦІМ/СМГС.

17.4.4. У разі звернення одержувача до залізниці призначення з претензією застосовуються вищезазначені підпункти 17.4.1 та 17.4.2 цієї Статті з відповідними доповненнями.

 

18. Вирішення правових питань

 

У позовах, пред’явлених до залізниці у зв’язку з перевезеннями, які виконуються відповідно до цих Правил, в тому числі стосовно процесуальних норм, діють норми національного та міжнародного права, яким підпорядковується залізниця.

 

Розділ V

 

19. Кореспонденція

 

 

 

19.1. Кореспонденція TCDD щодо залізнично-поромного сполучення:

Talatpasa bulv. No:3, 06330, Gar/Ankara, Turkey

TCDD Genel Müdürlügü Yük Dairesi Baskanl?g? Gar/Ankara

Tel: 00 90 312 311 13 05

Fax: 00 90 312 310 95 07

e-mail: yukdairesi@tcdd.gov.tr

19.2. Кореспонденція UZ щодо залізнично-поромного сполучення:

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця»

вул. Тверська, 5, м. Київ-150, МСП 03680, Україна.

тел.: (+38 044) 465 00 00, 465 00 10, 465 00 12,

факс: (+38 044) 465 00 39, 465 32 44, 465 19 89.

e-mail: uz@uz.gov.ua

19.3. Листування між учасниками перевезення провадиться російською (мова СМГС) та англійською (мова ЦІМ) мовами.

19.4. В разі зміни реквізитів, зазначених в пункті 19.1 та 19.2 Сторони зобов’язуються поінформувати одна одну письмово.

 

Розділ VI

 

20. Застосування внутрішніх правил

 

У разі відсутності відповідних положень у цих Правилах з перевезень вантажів, у СМГС та КОТІФ при перевезенні вантажів у даному міжнародному залізнично-поромному сполученні, застосовуються положення національного законодавства України та Турецької Республіки.

 

 

 

 

 

Розділ VII

 

21. Зміни і доповнення

 

До цих Правил з перевезень вантажів можуть бути внесені зміни та доповнення, після досягнення взаємної згоди між сторонами.

Ці Правила можуть бути доповнені або змінені за взаємною письмовою згодою Сторін в будь-який час. Доповнення та/або зміни набувають чинності у відповідності з такою ж юридичною процедурою, передбаченою у пункті 22.1 цих Правил.

 

Розділ VIII

 

22. Набрання чинності та припинення дії

 

22.1. Ці Правила, зміни і доповнення до них, набувають чинності з дати отримання останнього повідомлення Сторонами, в письмовій формі та дипломатичними каналами, про завершення відповідних внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цими Правилами чинності.

22.2. Дія цих Правил може бути припинена кожною з Сторін шляхом письмового повідомлення дипломатичними каналами. Ці Правила втрачають чинність через шість місяців з дати отримання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір припинити дію цих Правил.

22.3. Ці Правила підписано 13 вересня 201р. в м. Київ, у двох примірниках українською, турецькою та англійською мовами всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжності у тлумаченні цих Правил текст англійською мовою має переважну силу.

 

 

За Кабінет Міністрів України

 

 

 

За Уряд Турецької Республіки