80-річчя з дня проголошення незалежності Карпатської України. Тогочасні українські друковані засоби масової інформації.