Відкрите акціонерне товариство «Харківгаз» поповнило поки ще незначний список тих підприємств Харківщини, товари і послуги яких відповідають міжнародним стандартам якості. Днями ВАТ «Харківгаз» вручено cертифікат на відповідність системи управління якістю підприємства вимогам міжнародного стандарту ІSO 9001-2001. Упродовж останніх років економічна політика цього акціонерного товариства була спрямована саме на забезпечення якості продукції та послуг. До того ж підприємство працює не лише на отримання законного прибутку, а й на створення нормальних умов праці своїм працівникам, упроваджуючи технології, які не забруднюють довкілля.