Чи передбачені українським законодавством пільги для донорів і чи всім донорам вони надаються?
Надія КОСАЧ. 
Чернігів.
Згідно зі ст. 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» у день здавання крові, її компонентів, а також у день медичного обстеження працівник або студент, який бажає стати донором, звільняється від роботи та навчання на підприємстві (в установі, організації незалежно від форм власності) із збереженням за ним середнього заробітку. Після кожного дня здавання крові, в тому числі у разі здавання її у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня здавання крові чи її компонентів. У разі коли в день здавання крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку. У випадку коли здавання крові та (або) її компонентів було проведено у період щорічної відпустки, відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день здавання крові.
Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої в навчальному закладі стипендії протягом шести місяців після здавання крові. Протягом року після здавання крові та (або) її компонентів у кількості двох максимально допустимих норм, донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності. Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи здавання крові, її компонентів.
Крім цього, в день здавання крові донор забезпечується безплатним сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, де відбувається здавання крові. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням, відповідний заклад охорони здоров’я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.
Наталія ХОМЕНКО.