З квітня 2014 року працівникам, що були призвані на військову службу під час мобілізації, законодавець надав трудові гарантії, серед яких збереження місця роботи, посади, компенсація із бюджету середнього заробітку, але не більше року, що закріплено статтею 119 Кодексу законів про працю України.


Проте працівник може виконувати трудові обов’язки як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом, відповідно до п.1 Положення «Про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. за № 76.


Звільнення з роботи за сумісництвом провадиться з підстав, передбачених законодавством, відповідно до п.8 вищезазначеного положення. Таким чином, хоча порядок прийняття на роботу та оплати праці сумісника має свої особливості, проте припинення трудового договору, укладеного із сумісником, відбувається на тих же підставах, що і з основними працівниками.


Підставою для звільнення працівника згідно зі статтею 36 Кодексу законів про працю є призов або вступ працівника або власника — фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року.


З вищезазначеного випливає, що гарантії збереження місця роботи та посади поширюються рівною мірою на мобілізованих працівників, що працюють як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.


Що стосується гарантії збереження середнього заробітку мобілізованого працівника, то варто зазначити, що на сьогодні діє Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 105 від 04.03.2015 р.


Вищезазначений порядок не встановлює обмежень щодо виплат середньої заробітної плати працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, які працюють за сумісництвом.
Отже, працівникам, які були призвані на військову службу, зберігається місце роботи, посада та середній заробіток як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом. 


Наталія ТИТАРЕНКО, юрист.