Запровадження лікарського самоврядування в Україні обговорювали під час слухань у Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я. Як зазначила голова профільного комітету Ольга Богомолець, у нашій країні медики досі не долучені до процесу прийняття рішень, пов’язаних із регулюванням медичної діяльності, та фактично не є активними суб’єктами політики у сфері охорони здоров’я.

«У всіх цивілізованих країнах лікарська спільнота впливає на всі управлінські рішення державного апарату, тому закликаю лікарів власною свідомою, жорсткою позицією впливати на всі процеси в країні», — наголосила вона.
За словами народного депутата Олега Мусія (Блок Петра Порошенка), головним завданням професійного самоврядування лікарів є формування такої моделі правовідносин, за якої кожен лікар несе персональну відповідальність за належне виконання своїх обов’язків.
Парламентарій розповів, що нині національні саморегульовані організації лікарів функціонують у переважній більшості країн та об’єднуються у складі Всесвітньої медичної асоціації, вищим представницьким органом якої є Всесвітня медична асамблея (ВМА). У 1987 році 39-та ВМА затвердила Мадридську декларацію про професійну автономію та самоуправління лікарів. Фактично в усіх європейських країнах було ухвалено спеціальні закони, якими лікарському самоврядуванню передано низку важливих регуляторних функцій у сфері охорони здоров’я.
Крім того, досвід країн—членів ЄС свідчить про доцільність застосування професійного самоврядування для регулювання не лише лікарської, а й інших професій, що потребують публічної довіри.
Учасники слухань зазначали: запровадження в Україні лікарського самоврядування відповідає вимогам Угоди про асоціацію з ЄС і є зобов’язанням, котре взяли на себе учасники коаліції. Це відповідає основам децентралізації і разом із розвитком територіального самоврядування сприятиме розбудові ефективної, заснованої на принципах і цінностях розвиненого громадянського суспільства системи взаємовідносин медиків з владою та суспільством.
Представники європейських товариств розповіли про основні принципи діяльності професійного самоврядування лікарів, яке на практиці вирішує такі важливі задачі, як: дотримання вимог єдиного етичного кодексу лікаря та контроль належного виконання ним професійних обов’язків; надання та позбавлення права на здійснення медичної діяльності; участь у підготовці та підвищенні кваліфікації лікарів тощо.
Учасники слухань погодилися із тим, що якнайшвидше впровадження в Україні професійного лікарського самоврядування підвищить ефективність управління вітчизняною медичною галуззю загалом, поліпшить захист прав та законних інтересів лікарів і пацієнтів. Тож для запровадження повноцінного професійного саморегулювання у сфері медичної діяльності доцільною є розробка та ухвалення відповідного спеціального закону.
Із цією метою Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я пропонується створити робочу групу у складі народних депутатів, науковців та представників медичної громадськості для розроблення проектів відповідних законодавчих ініціатив. Ці нормативні акти мають бути спрямовані на запровадження в Україні національної моделі професійного лікарського самоврядування з урахуванням кращого зарубіжного досвіду, особливостей національного законодавства та наявної моделі державного управління галуззю охорони здоров’я.