Я нині перебуваю у зоні АТО. У лічені вільні хвилини підготував нарис про події, наше життя та побратимів та хочу направити його до газет та журналів — може, хтось опублікує. Хлопці кажуть, що за матеріал мені ще й заплатять гонорар. Чи справді це так?

Олег ЧЕРИНЕЦЬ.

Відповідно до Цивільного кодексу України, первинним суб’єктом авторського права є автор твору. Об’єктами авторського права є твори, а саме літературні та художні твори, зокрема статті та інші письмові твори.
Використанням твору є його опублікування (випуск у світ). За використання твору відповідно до ст. 445 Цивільного кодексу України автор має право на плату за використання його твору.
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про авторське право і суміжні права», авторська винагорода визначається у договорі у вигляді відсотків від доходу, отриманого від використання твору, або у вигляді фіксованої суми чи в інший спосіб. При цьому договір про використання (опублікування) твору в періодичних виданнях (газетах, журналах тощо) може укладатися в усній формі.
Отже, учасник АТО, який підготував матеріал та надіслав його до газети, журналу чи дав інтерв’ю, має право на отримання гонорару у разі опублікування цього матеріалу, інтерв’ю.