ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, світових лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод кримськотатарського народу.
2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно направити текст Звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, а також забезпечити направлення тексту Звернення до світових лідерів.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН.

м. Київ, 31 березня 2016 року.
№ 1068-VІІI.

 

ЗВЕРНЕННЯ
Верховної Ради України 

до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Міжпарламентського союзу, світових лідерів та всіх членів міжнародного співтовариства щодо засудження порушень прав і свобод кримськотатарського народу в частині заборони окупаційною владою РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Меджлісу кримськотатарського народу та визнання його екстремістською організацією

Підтверджуючи повагу до Статуту ООН, Загальної декларації прав людини 1948 року, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, Декларації ООН про права корінних народів 2007 року;
виходячи із Заяви Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави;
відзначаючи, що дотримання прав людини і основоположних свобод є основоположним фундаментальним обов’язком кожної держави, а їхнє порушення є недопустимим та має одностайно засуджуватися міжнародним співтовариством;
засуджуючи незаконну окупацію Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та масштабні, цілеспрямовані та системні порушення прав людини і громадянина, що здійснюються окупаційною владою РФ на території Кримського півострова, у тому числі за національною ознакою, зокрема прав кримських татар як корінного народу України та прав представників інших національних меншин;
беручи до уваги регулярні звіти Управління Верховного комісара ООН з прав людини, звіт Спільної Місії Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ та Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин та звіт Комісара Ради Європи з прав людини, а також моніторинг Кримської польової місії з прав людини, в яких зафіксовані численні факти системних порушень прав людини і громадянина на території окупованого Криму;
нагадуючи про визнання Україною кримських татар корінним народом України;
враховуючи Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави та керуючись принципами, що проголошені у статтях 3, 11, 15 Конституції України та статті 1 Статуту Організації Об’єднаних Націй, Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, а також Віденській декларації, що гарантує та забезпечує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України;
підтверджуючи право кримськотатарського народу на самовизначення у складі суверенної і незалежної Української Держави;
підтверджуючи визнання Меджлісу кримськотатарського народу як виконавчого органу Курултаю кримськотатарського народу та Курултаю як вищого представницького органу кримськотатарського народу;
висловлюючи занепокоєння щодо недопущення окупаційною владою РФ міжнародних моніторингових місій у сфері захисту прав людини, прав корінних народів і національних меншин до спостереження за ситуацією на Кримському півострові;
звертаючи увагу на необхідність підтримки та захисту кримських татар від протиправних дій окупаційної влади РФ в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі у зв’язку з початком так званого судового процесу, метою якого є визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією та заборона його діяльності, що потягне за собою кримінальне переслідування членів Меджлісу кримськотатарського народу, які не визнають анексії Криму, обстоюють національні пріоритети та своє законне право корінного народу на безпечне проживання на території Криму,
Верховна Рада України:
вимагає від Російської Федерації негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав людини і свобод громадянина в Криму як невід’ємній частині суверенної території України, у тому числі прав кримських татар як корінного народу України;
звертається до міжнародного співтовариства із закликом засудити дії окупаційної влади Російської Федерації, спрямовані на заборону Меджлісу кримськотатарського народу на території півострова, та закликає всіх світових лідерів та визнаних суспільних діячів докласти необхідних зусиль для захисту кримських татар від дискримінації та переслідувань з боку Російської Федерації;
вимагає від Російської Федерації, яка як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права несе повну відповідальність за забезпечення прав людини на тимчасово окупованій території, надати повний та безперешкодний доступ до незаконно окупованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя конвенційним та моніторинговим органам ООН, Ради Європи, ОБСЄ та інших міжнародних організацій для здійснення моніторингу ситуації з правами людини згідно з їх повноваженнями, а також закликає міжнародне співтовариство здійснювати тиск на Російську Федерацію для досягнення цієї мети;
вважає спільним завданням для всіх членів міжнародного співтовариства, які поділяють загальновизнані цінності та повагу до прав людини, недопущення заборони окупаційною владою РФ діяльності представницьких органів кримськотатарського народу - Курултаю та Меджлісу кримськотатарського народу, що обрані відповідно до Декларації ООН про права корінних народів 2007 року.