Цьогоріч Основному Законові виповнилося 20 років і він продовжує зберігати свій авторитет у суспільстві та державі, гарантуючи динамічність реагування на проблеми, які постають у сфері державного управління та місцевого самоврядування. Звернемося до однієї з таких проблем.

У травні-червні поточного року низка обласних рад (Житомирська, Івано-Франківська, Одеська, Хмельницька та ін.) підготували та підтримали своїми рішеннями звернення до Президента України та Прем’єр-міністра України щодо необхідності укладання договорів про розподіл повноважень між урядом, обласними державними адміністраціями та обласними радами.

Підставою для таких звернень стали переважно проблеми незавершення реформи місцевого самоврядування в Україні на засадах децентралізації — неутворення виконавчих комітетів обласних і районних рад, збереження повноважень місцевих державних адміністрацій, неефективність системи делегування повноважень обласних і районних рад відповідним місцевим державним адміністраціям, зволікання з подальшим проведенням бюджетної реформи, численні питання в містобудівній, земельній, екологічній та інших сферах, складність із забезпеченням житлом і земельними ділянками учасників АТО тощо.

На думку ініціаторів вищезгаданих звернень, виходом із цієї ситуації є запровадження договірної моделі взаємовідносин між урядом України, обласними державними адміністраціями та обласними радами, яка буде ґрунтуватись на «спеціальній угоді» та передбачає внесення змін до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», до Бюджетного кодексу та інших актів чинного законодавства.

Така «угода» дасть змогу сформувати нову динамічну та ефективну регіональну політику та надасть змогу і вирішити глобальні питання, характерні для всіх областей України, і врахувати специфіку кожної окремої області.

Поділяючи стурбованість обласних рад долею реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади на засадах їх децентралізації, відзначимо певні успіхи цих реформ в умовах сьогодення.

Упродовж 2015 року:

забезпечено законодавчі засади для створення територіальної основи базового рівня місцевого самоврядування (Закон «Про добровільне об’єднання територіальних громад»);

зміцнено автономію та ресурси місцевих бюджетів — проведено фінансову та податкову децентралізацію;

запроваджено практику міжмуніципального співробітництва (Закон «Про співробітництво територіальних громад»).

Робота ОТГ вимірюється результатами бюджетної децентралізації, яка дала змогу збільшити надходження до місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад більш як удвічі (на 1046 мільйонів гривень), доходи бюджетів ОТГ із трансфертами зросли майже в п’ять разів.

У 2016 році державним бюджетом передбачена істотна державна підтримка місцевого самоврядування — 3 мільярди гривень з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), 1 мільярд гривень — субвенція для розвитку інфраструктури об’єднаних територіальних громад та 1,94 мільярда гривень — субвенція на заходи соціально-економічного розвитку окремих територій.

Проте інструментарій відстоювання спільних інтересів територіальних громад обласними і районними радами має бути не лише демократичним, а й легітимним.

Прогресивним кроком щодо забезпечення нагляду за додержанням і застосуванням законів органами місцевого самоврядування з боку держави стало б запровадження інституту префектів, які мають прийти на зміну застарілим нині місцевим державним адміністраціям. Законодавець передбачив наділення їх повноваженнями здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та посадовими особами місцевого самоврядування через можливість зупинення їх актів з одночасним зверненням до адміністративного суду. Унормування інституту префектів в Основному Законі було передбачено в Законі України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстр. №2217а), прийнятому 31 серпня 2015 року в першому читанні. Без остаточного прийняття відповідних змін до Основного Закону інститут префекта не почне діяти.

Мінрегіон підготував законопроект про державний нагляд за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України. Метою цього законопроекту є визначення детального порядку здійснення державного нагляду за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України та зупинення таких рішень з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду. Законопроектом передбачається запровадження багаторівневої системи суб’єктів державного нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування та відповідно їх зупинення в разі невідповідності Конституції чи законам:

  за рішеннями сільської, селищної, міської, районної в місті (міста районного значення) ради та їх виконавчих органів мають здійснювати нагляд районні державні адміністрації;

  за рішеннями міської, районної в місті (міста обласного значення) ради та їх виконавчих органів, ради об’єднаної територіальної громади, районної ради здійснюватимуть нагляд обласні державні адміністрації;

  за рішеннями міської, районної в місті (міста обласного значення) ради та їх виконавчих органів, ради об’єднаної територіальної громади, районної ради нагляд має здійснюватися на рівні профільного міністерства — Мінрегіону чи Мін’юсту.

До того ж, відповідно до ст. 119 Конституції України, саме місцеві державні адміністрації мають забезпечувати на відповідній території виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.

Законопроектом також передбачено врегулювання правових наслідків наглядової діяльності держави за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Проте не хотілося зводити рецепт успіху реформи місцевого самоврядування в Україні лише до запровадження державного нагляду за рішеннями органів місцевого самоврядування.

Успіх реформи ґрунтується на повазі до європейських цінностей демократії та верховенства права, Конституції та законів України.

Владислав ФЕДОРЕНКО, експерт Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор.

Факт

Станом на червень 2016 року в Україні створено 172 об’єднані територіальні громади (ОТГ), в яких об’єдналося 794 сільських, селищних, міських рад.