Постанова Верховної Ради України


 

Верховна Рада України постановляє:


1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» призначити у 2016 році 24 іменні стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:


Атаману Юрію Олександровичу - доктору медичних наук, доценту Сумського державного університету;


Балуєвій Ользі Володимирівні - доктору економічних наук, доценту Донецького державного університету управління (м. Маріуполь);


Барабаш Юлії Василівні - доктору історичних наук, доценту Університету митної справи та фінансів;


Більченко Євгенії Віталіївні - доктору культурології, професору Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;


Борисюк Ірині Юріївні - доктору фармацевтичних наук, науковому співробітнику Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України;


Василишину Роману Дмитровичу - доктору сільськогосподарських наук, професору Національного університету біоресурсів і природокористування України;


Віхляєву Михайлу Юрійовичу - доктору юридичних наук, виконуючому обов’язки завідувача кафедри Запорізького національного університету;


Герасименко Анжеліці Григорівні - кандидату економічних наук, доценту Київського національного торговельно-економічного університету;


Гутию Богдану Володимировичу - доктору ветеринарних наук, доценту Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;


Драгану Івану Олександровичу - доктору наук з державного управління, старшому науковому співробітнику Академії муніципального управління;


Забуранній Лесі Валентинівні - доктору економічних наук, професору Національного університету біоресурсів і природокористування України;


Кирилову Юрію Євгеновичу - кандидату економічних наук, першому проректору з науково-педагогічної роботи Державного вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет»;


Ключник Альоні Володимирівні - доктору економічних наук, виконуючому обов’язки завідувача кафедри Миколаївського національного аграрного університету;


Козелковій Катерині Сергіївні - доктору технічних наук, професору Державного університету телекомунікацій;


Москаленко Олександрі Миколаївні - доктору економічних наук, доценту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;


Наумову Віталію Сергійовичу - доктору технічних наук, професору Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;


Палію Анатолію Павловичу - доктору ветеринарних наук, виконуючому обов’язки завідувача лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН;


Пирог Ользі Володимирівні - доктору економічних наук, виконуючому обов’язки завідувача кафедри Національного університету «Львівська політехніка»;


Порєву Геннадію Володимировичу - доктору технічних наук, доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;


Редьку Андрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору Харківського національного університету будівництва та архітектури;


Севостьянову Євгену Олександровичу - доктору фізико-математичних наук, професору Житомирського державного університету імені Івана Франка;


Сидорук Тетяні Віталіївні - доктору політичних наук, професору Національного університету «Острозька академія»;


Стежко Надії Володимирівні - кандидату економічних наук, доценту Кіровоградського національного технічного університету;


Щербовських Сергію Володимировичу - доктору технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного університету «Львівська політехніка».


2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2016 року.


Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.


м. Київ,
7 вересня 2016 року.
№ 1494-VІІІ.