Закон України


Верховна Рада України постановляє:


1. У назві та тексті Закону України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 9, ст. 77) слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю».


2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ, 7 вересня 2016 року.
№ 1490-VІІІ.