Закон України


Верховна Рада України постановляє:


І. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №50- 51, ст. 572) такі зміни:


1. Пункт 251 частини другої статті 29 після слова і цифр «статті 64» доповнити словами і цифрами «та пунктом 207 частини першої статті 69».


2. Пункти 361, 362 та 363 частини першої статті 64 після слів «державними адміністраціями» доповнити словами «виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад».


3. Частину першу статті 69 доповнити пунктом 207 такого змісту:


«207) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг».


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ,
8 вересня 2016 року.
№1509-VІІІ.