ЗАКОН УКРАЇНИ


Верховна Рада України постановляє:


І. У пунктах 14 та 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) цифри «2017» замінити цифрами «2018».


ІІ. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2017 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про обіг земель сільськогосподарського призначення.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ,
6 жовтня 2016 року.
№ 1669-VІІІ.