Закон України

 

Верховна Рада України постановляє:


І. Внести до Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40 - 42, ст. 492) такі зміни:
1. У частині другій статті 18 слова «народних засідателів» замінити словом «присяжних».
2. У пункті 4 частини першої статті 51 слова «професійні судді, народні засідателі та присяжні» замінити словами «професійні судді та присяжні».
3. У частині четвертій статті 234 слова «народних засідателів» замінити словом «присяжних».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Якщо до набрання чинності цим Законом судовий розгляд справи за участю народних засідателів розпочато, але не закінчено, після набрання чинності цим Законом особи, які брали участь як народні засідателі, вважаються присяжними.
3. До приведення підзаконних актів у відповідність із цим Законом щодо присяжних у цивільному судочинстві застосовуються ті самі правила, що діяли щодо народних засідателів.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ, 9 лютого 2017 року.
№ 1847-VІІІ.