Письменник Вадим Пепа відтворює невідомі сторінки історії українського народу.
Ще ніколи Вадим Пепа так глибоко не занурювався в історію нашого народу, як у новій книзі «Майстер-клас з імператором» (Вінниця, ПП «Едельвейс і К», 2017). Вона вже встигла привернути увагу багатьох зацікавлених.
Цю тему автор розробляє зі студентської лави. Вже тоді він поставив під сумнів панівну тезу про те, що український етнос виник у VІІІ ст. н. е. Під впливом фактів історики та археологи мусили відсунути появу українців до V ст. н. е.
Але на тім дослідник не зупинився. Він запевняє, що українці ведуть свій рід з такої ж давнини, як греки та єгиптяни, як увічнені в Біблії ізраїльтяни. Він розриває пута наукової обмеженості й спонукає нас глибоко переосмислити своє минуле.
Дехто вважає, що таке завдання нездійсненне. Бо ми маємо дуже мало писемних свідчень про доісторичні часи. Вони були, зокрема, в бібліотеці Ярослава Мудрого, яка невідомо куди щезла. А ще зберігались у церковних сховищах. Багато з них були знищені Петром І та Катериною ІІ — на догоду імперській історії Росії.
 Та це не зупинило дослідника. Необхідні факти він навчився видобувати з мови, яка береже пам’ять про пережите народом за тисячоліття. Тут йому допомагає фольклор — колядки, щедрівки, календарно-обрядові дійства. Там він знайшов реальні картини з життя й побуту наших пращурів.
А що ми знаємо про них?   М. Грушевський попередниками сучасних українців назвав етнічне угрупування антів. А Вадим Пепа, вчитуючись у римські та візантійські джерела, з’ясував, що анти були поріднені зі склавинами та венедами. Венеди жили на берегах Балтики і в Карпатах та постачали на продаж в Елладу і Єгипет бурштин...
Дуже уважно Вадим Пепа проштудіював повчання візантійського імператора Костянтина Багрянородного «Про управління імперією». Ці повчання володар адресував своєму синові — наступнику престолу. Цей документ — важливе історичне джерело. Тут є факти, що проливають світло на Київську Русь та культуру, звичаї, заняття наших предків. Варягів Багрянородний, наприклад, називає «росами». Вони наводили страх на Візантію. Щоб убезпечити країну від них, імператор радить своєму наступнику зіткнути лобами «росів» із печенігами. Таку політику нині проводить на Донбасі Путін...
Згадуючи про шляхи, якими візантійські купці добиралися до Києва, імператор детально описує дніпровські пороги, зазначаючи, як вони тоді іменувались варягами й тутешнім населенням.
На жаль, каже Вадим Пепа, цю працю візантійського імператора українська наука як слід не проаналізувала. «Зате російська наука постаралась на славу. Не рахуючись зі здоровим глуздом, нагнула повідане... в імперське марення «русского мира». Поняття «рос» і все похідне від нього потрактовано як «руське» в значенні «російське»... В голови мільйонних мас вбивається одне й те ж: історія Північного Причорномор’я, Придністров’я і Подунав’я — «руська» в розумінні «російська». Все це переспівується в академічних виданнях, в українських шкільних підручниках і посібниках для вишів.
Отож Вадим Пепа пропонує пильніше придивитись до писань Багрянородного та перекласти той текст українською мовою — щоб жити не чужим розумом.
З великим інтересом я читав розділ «Скіфія», адже виріс у тих місцях, де колись кочували  скіфи. Досі на Херсонщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині можна бачити скіфські кургани. Один такий курган у моєму рідному селі Семенівка на Дніпропетровщині розорав тракторист. І там виявилось поховання скіфського воїна зі зброєю. Ті знахідки нині зберігаються в Дніпровському історичному музеї ім. Яворницького.
Текст розділу про скіфів складається з аналізу уривків з «Історії» Геродота, зі свідчень визнаних римських та візантійських істориків, географів. Що ж до «Історії» Геродота, В. Пепа вказує: їх український переклад 1993-го р. зроблено малограмотно, поспіхом та безвідповідально. За висновком письменника, недолугий переклад «Історії» Геродота «вже давно криком кричить, щоб було здійснено заново».
Щоб осягнути весь огром викладеного матеріалу, треба прочитати книжку. Вона того варта.

Віктор МИРОНЧЕНКО,
кандидат філологічних наук, 
заслужений журналіст України.