Звернення
Асоціації народних депутатів України
щодо докорінної реформи виборчого законодавства

Асоціація народних депутатів України — єдина всеукраїнська організація, яка об’єднує у своєму складі народних депутатів України усіх скликань — звертається до Верховної Ради України, Президента України із закликом якнайскоріше здійснити реальну радикальну реформу виборчого законодавства як ключову передумову політичної модернізації і, відповідно, цивілізаційного поступу країни.
Еволюція виборчого законодавства в Україні в останні два десятиріччя відбувалася в напрямку послідовного обмеження виборчих прав громадян, народу України («єдиного джерела влади») на користь неконституційної концентрації цих прав у вузького кола політиків, що послідовно пригнічувало владу народу та підконтрольність державної влади і формувало партократично-олігархічну систему державного управління — кореневу першопричину політичної стагнації, соціально-економічної деградації та тотального відставання країни й падіння якості життя громадян.
Сьогодні виборче законотворення продовжує розвиватися у тому ж історично хибному напрямку пошуку і «проштовхування» егоїстичних варіантів технологічних викрутів, вигідних (на їх думку) тим чи іншим політичним угрупованням. Зокрема, проект Виборчого кодексу (в частині парламентських виборів), прийнятий у першому читанні, та низка нових законопроектів, майже «близнюків», пропонують подальше ущемлення не тільки активного виборчого права (права обирати), а й пасивного виборчого права (права бути обраним), перетворюючи фактично на незначущих статистів і виборців, і усіх кандидатів у депутати. При цьому для реалізації деяких електоральних ідей пропонуються сумнівні й неймовірні, малореалістичні для виконання (членами виборчих комісій) ускладнення виборчих процедур, що може дезорганізувати вибори, спричинити технологічний хаос і колапс виборчого процесу та абсолютно недостовірні результати виборів.
Асоціація народних депутатів України, керуючись головними статутними завданнями організації, заявляє про невідкладну необхідність, загальнополітичний пріоритет для України реальної глибинної реформи виборчого законодавства на нових доктринально-світоглядних підходах, які мають на меті повернення справжнього народовладдя, справжньої демократії через вибори як практично єдиний інструмент народного волевиявлення, здійснення влади «єдиним джерелом влади» — Українським народом. Потрібна виборча система, яка забезпечує повноту реалізації громадянами усіх виборчих прав з повним дотриманням усіх конституційних принципів виборчого права («загальне, рівне, пряме»).
Потрібне відновлення широкої суспільної дискусії щодо засад та конкретних правових механізмів реалізації усіх конституційних принципів демократії і виборчого права (ст. ст. 1, 5, 38, 69—71, 76 Конституції України). Асоціація пропонує для цієї дискусії свій проект закону «Про вибори до Верховної Ради України», розроблений в Асоціації і підтриманий Зборами Асоціації. Проект, у якому на рівні конкретних правових механізмів реалізований зазначений світоглядний підхід, забезпечена повнота реалізації усіх виборчих прав громадян та усіх конституційних принципів.
У проекті, який підтримує Асоціація, пропонується оригінальна виборча система — персоніфікована пропорційна, подібна до системи виборів до Бундестагу ФРН, але — з суттєвими доопрацюваннями, які забезпечують повне дотримання вимог Конституції України. Така виборча система може бути прийнятним компромісом для прихильників діаметрально протилежних типів виборчих систем.
Проект містить цілий комплекс процедурних новел для усіх основних етапів виборчого процесу — нових ідей або удосконалення положень чинного законодавства, — які спрямовані на посилення забезпечення рівних правових можливостей виборців і кандидатів у депутати у веденні агітації та фінансуванні виборчої кампанії, на захист їх прав і законності під час підрахунку голосів виборців та встановлення підсумків голосування, на спрощення окремих, надміру, але невиправдано складних, виборчих процедур.
Ми закликаємо Верховну Раду України, Президента України підтримати пропозицію Асоціації щодо невідкладної радикальної реформи виборчого законодавства на основі зазначених підходів, в тому числі — шляхом внесення на розгляд Верховної Ради України та розгляду за законодавчою процедурою проекту закону «Про вибори до Верховної Ради України», підтриманого Асоціацією.
Асоціація народних депутатів України щиро вітає підтримку реформи виборчого законодавства з боку міжнародних партнерів України, зокрема — у Спільній заяві Послів в Україні країн G-7 від 15 листопада 2017 р. та у заявах Представника ЄС в Україні. Водночас, виходячи з непересічної вагомості такої підтримки, закликаємо до об’єктивної оцінки законопроектів, особливо тих, де йдеться про ущемлення демократичних та посилення партократичних засад виборів, пропонуються сумнівні виборчі технології небаченої складності.
Ми звертаємося за підтримкою позиції Асоціації щодо реформи виборчого законодавства та проекту закону «Про вибори до Верховної Ради України», підтриманого Асоціацією, до політичних партій, інших об’єднань громадян, аналітичних центрів, засобів масової інформації, до усіх небайдужих громадян України. Виборче законодавство стосується кожного громадянина країни, оскільки є всього лише технологією реалізації головного політичного права кожного повнолітнього громадянина — виключного носія виборчого права, частинки Народу — «єдиного джерела влади».
Реальна глибинна реформа виборчого законодавства на нових світоглядних підходах — пріоритетне завдання українського суспільства, ключ до суспільного і цивілізаційного прогресу України.

Прийнято
ХХІІІ Річними зборами
Асоціації народних депутатів України.

Президент Асоціації
О. В. КРАНДАКОВА.

м. Київ,
26 січня 2018 року.