Луцьк. Лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Волинської гідрогеолого-меліоративної партії у 2017 році було проведено аналізи якості вод річок та озер регіону. В басейні Дніпра моніторингу підлягали води річок Турія, Стир, Вижівка, Прип’ять, Стохід. Загалом виконано 2088 аналізів. Води річок дніпровського басейну практично повсюдно є гідрокарбонатно-кальцієвими зі слаболужним рівнем рН і прісною мінералізацією, середньої жорсткості. Загалом у водах річок басейну зафіксовано підвищення середньорічних концентрацій загального заліза порівняно з 2016 роком.