Закон України
Про внесення зміни до статті 214 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»
щодо удосконалення окремих питань виплати одноразової грошової допомоги
у разі загибелі (смерті),  інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності
іноземців або осіб без громадянства,
які проходять військову службу у Збройних Силах України

Верховна Рада України постановляє:

І. Частину п’яту статті 214 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2015 р., № 47, ст. 436) викласти в такій редакції:
«5. На іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проходять військову службу у Збройних Силах України за контрактом, поширюються умови та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, передбачені для військовослужбовців - громадян України та членів їх сімей».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 19 квітня 2018 року.
№ 2409-VIII.