Постанова
Верховної Ради України
Про Звернення Верховної Ради України
до Діючого головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі,
Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі
та парламентів держав—учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі
щодо міжнародного спостереження Організації з безпеки та співробітництва в Європі
на виборах Президента Російської Федерації 2018 року

Верховна Рада України постановляє:
1. Схвалити текст Звернення Верховної Ради України до Діючого головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі та парламентів держав - учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі щодо міжнародного спостереження Організації з безпеки та співробітництва в Європі на виборах Президента Російської Федерації 2018 року (додається).
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 17 травня 2018 року.
№ 2436-VІІІ.

Звернення
Верховної Ради України
до Діючого головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 
Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі
та парламентів держав—учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі
щодо міжнародного спостереження Організації з безпеки та співробітництва в Європі
на виборах Президента Російської Федерації 2018 року

Верховна Рада України повністю підтримує діяльність Бюро з демократичних інститутів та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (далі - БДІПЛ ОБСЄ), покликане сприяти державам - учасницям Організації з безпеки та співробітництва в Європі (далі - ОБСЄ) в забезпеченні поваги до прав та основних свобод людини, додержанні верховенства права, просуванні принципів демократії, а також розбудові та посиленні демократичних інститутів. Формування міжнародних місій з метою неупередженого спостереження за виборами, підготовка відповідних рекомендацій є важливою складовою мандата цієї авторитетної автономної інституції ОБСЄ.
18 березня 2018 року відбулися чергові вибори Президента Російської Федерації. Цей виборчий процес було незаконно поширено і на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України - Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. У зв’язку з цим Верховна Рада України вітає рішення Міжнародної місії зі спостереження за виборами Президента Російської Федерації 18 березня 2018 року про ненаправлення своїх спостерігачів для роботи на тимчасово окупованих територіях.
Незаконна окупація Криму Російською Федерацією становить грубе порушення загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, зокрема Статуту Організації Об’єднаних Націй, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (далі - Заключний акт), Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, та численних міжнародних договорів, стороною яких є Російська Федерація.
Територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів підтверджена резолюціями Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» A/Res/68/262 від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» A/Res/71/205 від 19 грудня 2016 року та «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» A/Res/72/190 від 19 грудня 2017 року.
Дотримання затвердженої у Заключному акті Декларації принципів, якими держави-учасниці керуватимуться у взаємних відносинах, включаючи принципи територіальної цілісності держав і непорушності кордонів, є запорукою підтримання міжнародного миру і безпеки на просторі ОБСЄ.
Верховна Рада України наголошує, що Організація з безпеки та співробітництва в Європі ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних державних кордонах та не приймала жодних рішень, що визнавали б зміну кордонів нашої держави внаслідок тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.
Крім того, Парламентська Асамблея ОБСЄ у Бакинській декларації 2014 року засудила окупацію території України та очевидне, грубе і невиправлене порушення Російською Федерацією «гельсінських принципів» щодо України, у тому числі кричущі порушення суверенітету і територіальної цілісності України.
У зв’язку з цим Верховна Рада України звертає увагу БДІПЛ ОБСЄ, ПА ОБСЄ та держав — учасниць ОБСЄ, що будь-яка інша інтерпретація з боку Міжнародної Спостережної місії БДІПЛ ОБСЄ та ПА ОБСЄ за підсумками спостереження за виборами Президента Російської Федерації 18 березня 2018 року ситуації щодо статусу Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, які є невід’ємною частиною території України в її міжнародно визнаних кордонах, є небезпечною і згубною для авторитету ОБСЄ спробою поставити знак рівності між протизаконними діями Російської Федерації як держави-агресора та зусиллями, яких докладає вся спільнота ОБСЄ для відновлення поваги до загальновизнаних «гельсінських принципів».
Попередні висновки Міжнародної місії зі спостереження за виборами Президента Російської Федерації, оприлюднені 19 березня 2018 року, зокрема, не відображають:
факт проведення виборів Президента Російської Федерації на незаконно окупованій частині території суверенної держави — України;
використання під час виборів Президента Російської Федерації фальсифікованих списків виборців, до яких було включено понад 1 млн громадян України — мешканців тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;
істотне спотворення результатів голосування загалом по Російській Федерації у зв’язку з проведенням виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
З огляду на задекларований у Заяві Міжнародної місії намір БДІПЛ ОБСЄ оприлюднити Остаточний звіт про спостереження за виборами Президента Російської Федерації 18 березня 2018 року (далі — Остаточний звіт), Верховна Рада України закликає діюче головування в ОБСЄ та БДІПЛ ОБСЄ:
забезпечити відповідність Остаточного звіту засадам об’єктивності, незалежності, неупередженості та всеосяжності міжнародного спостереження за виборами, не допустивши тим самим дискредитації відповідних міжнародних стандартів;
відобразити в Остаточному звіті повну та об’єктивну оцінку факту незаконної організації виборчого процесу та голосування на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя під час виборів Президента Російської Федерації 18 березня 2018 року та його вплив на результати голосування загалом по Російській Федерації;
розробити чіткі стандарти оцінки виборів та реагування на виклики і загрози порушення міжнародних стандартів проведення демократичних виборів у випадках, пов’язаних з окупацією територій держав — учасниць ОБСЄ внаслідок збройної агресії та порушення їх територіальної цілісності.