Закон України
Про внесення змін до Митного кодексу України
щодо уточнення деяких положень

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552; 2014 р., № 34, ст. 1174) такі зміни:
1) пункт 18 частини першої статті 370 викласти в такій редакції:
«18) одне крісло колісне для осіб з інвалідністю на кожну особу з інвалідністю, яка перетинає митний кордон України, а в разі відсутності такої особи - у кількості не більше однієї штуки»;
2) у пункті 41 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення»:
абзац перший після слів «На період проведення антитерористичної операції» доповнити словами «та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
абзац другий після слів «що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону» доповнити словами «та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»;
в абзацах третьому і четвертому слова «що призначені для використання закладами охорони здоров’я та учасниками антитерористичної операції для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або запровадження воєнного стану» замінити словами «що призначені для використання закладами охорони здоров’я, учасниками антитерористичної операції, особами, які беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), для надання медичної допомоги фізичним особам, які у період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС), та/або запровадження воєнного стану».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
3. Положення підпункту 2 пункту 1 цього Закону щодо внесення змін до пункту 41 розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України застосовуються з 1 травня 2018 року.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
19 червня 2018 року.
№ 2464-VIII.