Хочу дізнатися, чи є можливість залишити за собою місце роботи в компанії, не звільняючись. Мені протягом невизначеного терміну треба доглядати за хворою мамою, яка живе в іншому місті.

Галина МЕДУНОВА.

Київ.

Деякі можливості у вас є.

Наприклад, можете оформити щорічну відпустку (вона дається на термін не менше 24 календарних днів). Також за згоди роботодавця можна взяти відпустку до 15 календарних днів за власним бажанням у зв’язку з сімейними обставинами (ст. 26 Закону України «Про відпустки»). Звісно, ці відпустки надаються, якщо в цьому робочому році ви ними ще не скористалися.

Крім того, в обов’язковому порядку (не потрібна згода роботодавця) у вас є право оформити відпустку до 30 календарних днів для догляду за хворим, рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду. Тривалість такої відпустки визначається у медичному висновку. Проте вона не може бути більшою за 30 календарних днів (ст. 25 Закону України «Про відпустки»).

Також (один із варіантів збереження місця роботи) можна скористатися правом переходу на неповний робочий час, наприклад, зменшивши кількість робочих днів. При цьому законодавець не визначив, яку мінімальну кількість днів у робочому тижні треба відпрацювати. Це означає, що робочий тиждень може обмежуватися і одним робочим днем. За загальним правилом неповний робочий тиждень встановлюється за згодою роботодавця. Проте у випадку догляду за хворим членом сім’ї (відповідно до медичного висновку) роботодавець зобов’язаний встановлювати неповний робочий тиждень в обсягах, які просить працівник. При цьому оплата праці проводитиметься пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку (ст. 56 Кодексу законів про працю України).

Сергій ДЕМСЬКИЙ.