ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки

Заслухавши та обговоривши попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 7 червня 2018 року № 2455-VIII, Верховна Рада України постановляє:
1. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання в Збройних Силах України та підриву обороноздатності держави у період з 2004 по 2017 роки (далі - Тимчасова слідча комісія) взяти до відома.
2. Продовжити роботу Тимчасової слідчої комісії на шість місяців з дня прийняття цієї Постанови відповідно до завдань, передбачених Постановою Верховної Ради України від 7 червня 2018 року № 2455-VIII, визначивши період відповідного розслідування з 1991 по 2018 роки.
3. Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Рахунковій палаті, Державній службі експортного контролю України, іншим органам державної влади, які є володільцями інформації з обмеженим доступом з питань предмета діяльності Тимчасової слідчої комісії, а також Службі безпеки України як спеціально уповноваженому державному органу у сфері забезпечення охорони державної таємниці в установленому законодавством порядку розглянути та вирішити питання про розсекречування матеріальних носіїв інформації, які були засекречені та містять інформацію про відчуження військового майна, зокрема техніки, озброєння та боєприпасів, надлишкового військового майна та інших об’єктів права власності Міністерства оборони України та/або Збройних Сил України, протягом 2004-2017 років, шляхом внесення відповідних змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.
4. Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України, Генеральному штабу Збройних Сил України, Рахунковій палаті, Державній службі експортного контролю України, іншим органам державної влади сприяти діяльності Тимчасової слідчої комісії та забезпечити її інформацією, матеріалами та документами, що стосуються предмета діяльності Тимчасової слідчої комісії, з додержання строків, установлених статтею 19 Закону України «Про статус народного депутата України».
5. Державній аудиторській службі України у взаємодії з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз визначити в установленому законодавством порядку розмір виявлених збитків, завданих державі внаслідок розкрадання в Збройних Силах України у період з 2004 по 2017 роки.
6. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності у порядку реалізації законопроектної функції розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо незастосування строків давності у разі притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочини, що завдали шкоди обороноздатності держави, крім злочинів проти основ національної безпеки України, передбачених статтями 109-1141 Кримінального кодексу України, за якими давність не застосовується.
7. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шести місяців з дня прийняття цієї Постанови.
8. Попередній звіт Тимчасової слідчої комісії опублікувати в газеті «Голос України», а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Тимчасову слідчу комісію.
10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ,
6 грудня 2018 року.
№ 2647-VІІІ.