ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про судовий збір» щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів

Верховна Рада України постановляє:
1. Частину третю статті 9 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., №№ 18-20, ст. 132) доповнити словами «а також на забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності інформації, що розміщується в суді, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 4 грудня 2018 року.
№ 2633-VІІІ.