Постанова Верховної Ради України
 

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти призначити у 2019 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тисячі гривень щомісяця кожна:
Аверкиній Марині Федорівні - доктору економічних наук, професору кафедри Національного університету «Острозька академія» Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);
Білик Вікторії Вікторівні - кандидату економічних наук, доценту кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
Бондарчуку Андрію Петровичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного університету телекомунікацій МОН України;
Босому Дмитру Олексійовичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна МОН України;
Броварець Ользі Олександрівні - доктору фізико-математичних наук, провідному науковому співробітнику Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України;
Бурлаці Володимиру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;
Васильцю Святославу Володимировичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;
Гнатюку Сергію Олександровичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного авіаційного університету МОН України;
Грищенко Тетяні Рубілівні - кандидату історичних наук, завідувачці сектору Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України;
Демидову Івану Васильовичу - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
Єщук Ользі Михайлівні - доктору юридичних наук, доценту кафедри Херсонського державного університету МОН України;
Зачосовій Наталії Володимирівні - доктору економічних наук, професору кафедри Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького МОН України;
Казмірчук Світлані Володимирівні - доктору технічних наук, доценту кафедри Національного авіаційного університету МОН України;
Клецу Дмитру Михайловичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету МОН України;
Кондратьєву Андрію Валерійовичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;
Кравцю Руслану Андрійовичу - кандидату педагогічних наук, старшому викладачу кафедри Вінницького національного аграрного університету МОН України;
Ларіну Олексію Олександровичу - доктору технічних наук, заступнику директора Навчально-наукового інженерно-фізичного інституту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» МОН України;
Легезі Євгену Олександровичу - доктору юридичних наук, професору кафедри Університету митної справи та фінансів МОН України;
Мниху Антону Сергійовичу - доктору технічних наук, професору кафедри Запорізької державної інженерної академії МОН України;
Осадчій Ользі Олексіївні - доктору економічних наук, доценту кафедри Національного університету водного господарства та природокористування МОН України;
Панчуку Ростиславу Руслановичу - доктору біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біології клітини Національної академії наук України;
Пастернаку Ярославу Михайловичу - доктору фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Луцького національного технічного університету МОН України;
Покутному Олександру Олексійовичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики Національної академії наук України;
Рачію Богдану Івановичу - доктору фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Державного вищого навчального за-кладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України;
Ромасевичу Юрію Олександровичу - доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
Сегіді Катерині Юріївні - доктору географічних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України;
Струтинській Наталії Юріївні - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
Тітку Івану Андрійовичу - доктору юридичних наук, доценту кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України;
Шкуратову Олексію Івановичу - доктору економічних наук, заступнику директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;
Шульзі Олександру Миколайовичу - доктору соціологічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту соціології Національної академії наук України.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2019 року.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 17 січня 2019 року.
№ 2674-VIII.