ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

04 лютого 2019 року

м. Київ

№ 201

Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бондаря Віктора Васильовича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року

До Центральної виборчої комісії 31 січня 2019 року надійшли документи для реєстрації кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року Бондаря Віктора Васильовича, висунутого 30 січня 2019 року на 3-му етапі VII чергового З'їзду Партії "Відродження".

Розглянувши зазначені документи, Центральна виборча комісія встановила їх відповідність вимогам Закону України "Про вибори Президента України".

Разом з тим згідно з частиною другою статті 103 Конституції України, частиною першою статті 9 Закону України "Про вибори Президента України" Президентом України може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг тридцяти п'яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Частиною другою статті 9 Закону України "Про вибори Президента України" в редакції зі змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2014 року № 879-VII (набрав чинності 21 березня 2014 року), визначено, що особа вважається такою, що проживає на території України, якщо її місце проживання зареєстроване в Україні відповідно до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (далі - Закон).

При цьому документами, до яких вносяться відомості про місце проживання громадян України, є паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (абзац дев'ятий статті 3 Закону).

Із поданих до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом на пост Президента України ксерокопій сторінок паспорта громадянина України Бондаря В.В., де зазначаються відомості про місце проживання, вбачається часткова відсутність інформації про зареєстроване місце проживання на території України протягом десяти останніх перед днем виборів років, а саме: в межах періоду з 31 березня 2018 року до 31 березня 2019 року - щодо трьох календарних днів (з 18 до 20 грудня 2018 року).

Разом з тим згідно з частиною першою статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. При цьому відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, яку він висловив у своєму Рішенні від 2 листопада 2004 року № 15-рп, верховенство права вимагає від держави його втілення як у правотворчу, так і у правозастосовну діяльність.

Статтею 2 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" встановлено, що Комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує дотримання передбачених Конституцією України та законами України принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав громадян України. Комісія будує свою діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і публічності.

Частиною другою статті 2 Закону визначено, що реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження.

За таких умов реєстрація місця проживання в Україні згідно із Законом є основним, але не єдиним критерієм для встановлення факту проживання особи на території України і відповідно не єдиною умовою реалізації права громадян України бути обраними Президентом України. Таким чином, відсутність реєстрації місця проживання в Україні за умови фактичного проживання в Україні не може автоматично позбавляти громадян України права бути обраними Президентом України.

Закон України "Про громадянство України" визначає безперервне проживання на території України як проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів, та встановлює, що не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України (абзац одинадцятий статті 1 цього Закону).

Постановою Центральної виборчої комісії від 17 листопада 2014 року № 2163 Бондаря В.В. зареєстровано народним депутатом України, обраним на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в одномандатному виборчому окрузі № 191. Відповідно до отриманих від Верховної Ради України 1 грудня 2014 року копій присяг народних депутатів України восьмого скликання народний депутат України Бондар В.В. склав присягу 27 листопада 2014 року.

Із поданих для реєстрації кандидатом на пост Президента України документів також вбачається, що Бондар В.В. з 2014 року є народним депутатом України.

Крім того, згідно з розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України інформацією про електронну реєстрацію народних депутатів України та їх голосування 18 - 20 грудня 2018 року народний депутат України Бондар В.В. був зареєстрований на пленарних засіданнях Верховної Ради України та брав участь у голосуванні.

За таких обставин у Центральної виборчої комісії є підстави для висновку щодо проживання Бондаря В.В. в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років.

Враховуючи викладене, відповідно до частини першої статті 8, частини другої статті 103 Конституції України, статей 9, 10, пункту 7 частини другої статті 25, статті 44, частин першої - п'ятої статті 47, частини першої статті 49, статті 50, частин першої, другої, сьомої, дев'ятої статті 51 Закону України "Про вибори Президента України", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 6, 11 статті 18 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Зареєструвати кандидата на пост Президента України на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року:

Бондар Віктор Васильович, 1975 року народження, освіта вища, проживає в смт Гостомель міста Ірпінь Київської області, народний депутат України, член Партії "Відродження", суб'єкт висування - Партія "Відродження".

2. Видати Бондарю В.В. посвідчення кандидата на пост Президента України встановленої форми.

3. Копію цієї постанови видати уповноваженому представнику кандидата на пост Президента України Бондаря В.В. у Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу.

4. Цю постанову, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Бондаря В.В. та посилання на відповідну інтернет-сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що містить електронну декларацію зазначеного кандидата на пост Президента України, у триденний строк опублікувати в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр", а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова Центральної виборчої комісії Т. СЛІПАЧУК.

Друкується на підставі договору з ЦВК та згідно з наданими нею оригіналами

Додатки у PDF до постанов ЦВК №№ 200, 201 читайте тут