ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до пункту 3 розділу VIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 46, ст. 323; 2017 р., № 24, ст. 277) такі зміни:
1) в абзаці першому слова і цифри «протягом строку реалізації Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2017-2021 роки» замінити словами «з дня опублікування цього Закону до завершення виконання Загальнодержавної цільової програми передачі гуртожитків у власність територіальних громад»;
2) в абзаці другому слова і цифри «до 1 січня 2022 року» виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
15 січня 2019 року.
№ 2669-VIII.