На знімку зліва направо: професори-засновники академічної секції М. Іншин, М. Головатий, С. Кузніченко, Ю. Волошин, О. Рябченко, Т. Слінько, О. Щербанюк.

Потенціал наукової думки, розвиток сучасної теорії і методології права залежить не тільки від самостійної праці дослідників права, а й примножується від об’єднання їх зусиль, які за ініціативою провідних вчених створюють творчі колективи співпраці для розробки актуальних проблем теорії та практики публічного права.

В сучасних реаліях державного життя саме ця сфера науки вимагає глибокої аналітичної роботи вчених, які займаються публічно-правовою проблематикою. Існування Київського регіонального центру у структурі Національної академії правових наук України позначилось на активізації основних напрямків досліджень і цивільно-правого циклу, і галузей публічного права.

Але як виявити і отримати академічні наукові здобутки членів академії, спрямувати розробки нових ідей з публічного права сучасності? Таке важливе завдання має досягатися з високим критерієм користі на шляху до правової держави та соціальних потреб суспільства. Так виникла слушна пропозиція академіків НАПрН України А. Селіванова та М. Іншина, за участю проф. О. Рябченко, — створити секцію «Публічного права» з активним складом науковців, викладачів університетів із Києва, Харкова, Одеси, Чернівців, практикуючих професорів київських юридичних факультетів.

Перші установчі відкриті збори вчених-правознавців одразу підтвердили вельми потрібну форму — заснування при КРЦ секції «Публічного права». Після критичного, досить конструктивного обговорення стану розвитку галузей публічного права вчені-засновники творчого об’єднання визначили обсяг творчих планів та працювати без організаційної форми закріплення статутних документів, оскільки існує статут наукової академічної установи. Зібрання вчених проводити не менш як чотири рази на рік за ініціативою підготовлених заходів наукового активізму щодо актуальних тем у галузях науки. Започаткувати розробку проблем принципово недослідженої новизни (сформувавши «банк ідей»). Запровадити аналітичну функцію провідних вчених для відбору кращих досягнень з публічного права для серії наукових праць — «Золотого фонду публічного права України ХХІ століття». Залучати у формі клубних дискусій вчених із зарубіжних країн. Отже, вся робота на перспективу має бути спрямована на шляху академічного «ренесансу» творчого потенціалу досвідчених провідних та молодих вчених за умови, що кожний дослідник новоутвореного колективу має за мету реально збагачувати українську науку публічного права.

Марія ОСЯДЛА,

кандидат юридичних наук.