Закон України
 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 20-21, ст. 291; 2009 р., № 50, ст. 754; 2014 р., № 16, ст. 582):
1) статтю 68 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Офіційним спостерігачем не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
2) частину першу статті 70 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
«Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
2. У Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73; 2014 р., № 22, ст. 794):
1) статтю 77 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Офіційним спостерігачем не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
2) частину першу статті 79 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
«Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
3. У Законі України «Про місцеві вибори» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 37-38, ст. 366):
1) частину першу статті 64 доповнити абзацами третім - п’ятим такого змісту:
«Офіційним спостерігачем не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом»;
2) частину першу статті 67 доповнити абзацами третім - п’ятим такого змісту:
«Офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути:
1) особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
2) особа, пропозиції стосовно якої ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Центральній виборчій комісії у тижневий строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
7 лютого 2019 року.
№ 2683-VІІІ.