Віктор Галасюк, Олександр Співаковський (на передньому плані).

Фото Сергія КОВАЛЬЧУКА.

Більше фото тут

Без розв’язання ключових проблем освіти і науки неможливо забезпечити розвиток людського капіталу. На цьому наголошували учасники парламентських слухань на тему: «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки», що відбулися вчора з ініціативи профільного Комітету Верховної Ради.

Учасники дискусії обговорили шляхи розв’язання головних проблем у сфері освіти і науки, які можуть забезпечити збалансований розвиток і збереження людського капіталу в Україні, ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприятимуть створенню конкурентоспроможної ринкової економіки.

За останні роки (2016—2019) держава збільшила обсяги фінансування освіти зі 129,4 мільярда гривень до 246 мільярдів гривень, а видатки на науку протягом 2017—2018 років зросли на 69 відсотків, наголосила у своїй доповіді міністр освіти і науки Лілія Гриневич. Перспективи покращення якості середньої освіти пов’язують із запровадженням концепції «Нова українська школа», покликаної підвищити конкурентоспроможність наших випускників.

Учасники парламентських слухань відзначили актуальність і важливість питання збереження та розвитку людського капіталу як стратегічного ресурсу та основного фактора економічного зростання, який може забезпечити динамічний розвиток України, економічний прорив та довгострокові конкурентні переваги.

Людський капітал — це знання, кваліфікації, навички та інші якості, якими володіє особа і які сприяють створенню особистого, соціального та економічного добробуту.

«За результатами дослідження факторів економічного зростання, проведеного Світовим банком у 192 країнах, у 64 відсотках держав економічне зростання досягається за рахунок саме людського капіталу, який ми втрачаємо, і лише у 16 відсотках — за рахунок використання виробничого потенціалу, а у 20 — за рахунок природних ресурсів», — відзначив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олександр Співаковський. У структурі національного багатства розвинених країн домінує людський капітал. 

Він відзначив низку загроз і викликів, перед якими опинилася Україна — зокрема, спричинених значною трудовою міграцією та «втечею мізків». За оцінками ООН, нагадав Олександр Співаковський, за кордоном працюють 5,9 мільйона наших співгромадян.