Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо вдосконалення порядку застосування окремих заходів забезпечення кримінального провадження (№ 9484).

Законопроектом пропонується уточнити термінологію та вдосконалити положення щодо тимчасового доступу та вилучення інформаційних і телекомунікаційних систем. Зокрема, частину третю статті 99 Кримінального процесуального кодексу України пропонується викласти у новій редакції, згідно з якою сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов’язані надати суду оригінал документа. Також пропоноване положення передбачає, що в разі втрати, пошкодження чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй документа чи пристрою для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або його складових, що містили у собі документ в електронному вигляді, вона зобов’язана відшкодувати володільцю витрати, пов’язані з втратою, пошкодженням чи знищенням документа, виготовленням його дубліката, та вжити заходів щодо відновлення втраченого документа. У разі вилучення зазначених пристроїв або їх складових особа, яка їх вилучає, зобов’язана на вимогу власника (законного володільця) або його представника надати письмове обґрунтування можливості заподіяння шкоди кримінальному провадженню у разі, якщо зазначений пристрій не буде вилучено. Водночас пропонується встановити, що тимчасовий доступ до пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових здійснюється без їх вилучення (виїмки) шляхом зняття копії інформації, що в них міститься. За результатами копіювання інформації має бути складено окремий протокол, копія якого вручається особі, якій належить пристрій для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових, з якого здійснено копіювання інформації.

Законопроект також передбачає внесення змін до Кримінального кодексу з метою встановлення відповідальності посадових осіб слідчих органів та органів прокуратури за порушення відповідних вимог КПК, а саме за умисне порушення слідчим або прокурором встановленого КПК порядку тимчасового доступу до речей і документів або тимчасового вилучення чи арешту майна, а так само порядку вилучення речових доказів під час огляду або обшуку, якщо це завдало істотної майнової шкоди власнику (законному володільцю) даного майна чи документів.

Під час обговорення законопроекту члени комітету відзначили актуальність запропонованих змін та дійшли згоди, що його прийняття дозволить покращити збалансованість між забезпеченням дотримання прав фізичних та юридичних осіб та повноваженнями слідчих під час досудового розгляду кримінальних правопорушень.

Щоправда, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України, Національна поліція, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, а також Міністерство юстиції вважають, що положення цього законопроекту суперечать засадам кримінального провадження та завданням кримінального судочинства, а реалізація окремих його норм створить додаткові перепони слідчим у встановленні обставин вчинення злочинів та підтвердження їх доказами.

За повідомленням Інформаційного управління апарату Верховної Ради України.