Як відомо, Інститут законодавства Верховної Ради України здобув авторитет і визнання як загальноукраїнський майданчик обговорення законодавчих ініціатив, що мають значний суспільний резонанс. Цього разу в центрі уваги постала така важлива проблема, як психічне здоров’я населення нашої держави. Саме тому до Інституту звернулася Асоціація психіатрів України, спільно з якою і було проведено науково-експертне обговорення питань формування державної політики захисту психічного здоров’я нації, міжнародного досвіду законодавчого забезпечення прав і свобод осіб, які страждають на психічні розлади, нормативно-правових підходів до модернізації системи психіатричної допомоги, перспектив розвитку національного законодавства про охорону психічного здоров’я.

У заході взяли участь народні депутати України, провідні вчені в галузі юриспруденції, психології, психіатрії, представники вищих навчальних закладів та наукових установ, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, громадських організацій.

Відзначаючи складність і багатоплановість питань законодавчого забезпечення психічного здоров’я нації, директор Інституту законодавства Верховної Ради України академік НАН України Олександр Копиленко наголосив на важливості нагальної проблеми захисту прав осіб із психічними розладами, про яку слід говорити та шукати шляхи її розв’язання. Підкресливши роль легендарної особистості президента Асоціації психіатрів України Семена Глузмана у правозахисному русі, який сам пройшов тернистий шлях дисидента, він висловив сподівання, що така подвижницька діяльність і слово громадськості в цій нелегкій справі сприятимуть успішному реформуванню системи охорони психічного здоров’я в Україні.

Вітаючи учасників круглого столу і висловивши подяку за спільну нагоду формувати й реалізовувати державну позицію, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко зауважила, що питання психічного здоров’я — це, без перебільшення, питання національної безпеки. Окресливши певні здобутки у сфері нормативно-правового забезпечення захисту осіб із психічними розладами, доповідачка анонсувала підготовку законопроекту щодо захисту прав пацієнтів із психічними розладами.

Здійснивши ретроспективний огляд проблем забезпечення психічного здоров’я нації, президент Асоціації психіатрів України, правозахисник Семен Глузман висловив думку про те, що проведений захід вселяє надію на вироблення спільного бачення медиками та правниками створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка забезпечує покращення якості життя й дотримання прав і свобод людини.

Психічне здоров’я нації, за словами президента Асоціації правників України доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України Василя Костицького, є проблемою об’єднання нації, що потребує державного реагування. Охарактеризувавши складові здоров’я нації та провівши паралель із суспільною мораллю, доповідач акцентував увагу на соціально-економічних, ціннісно-орієнтаційних, соціально-деформаційних, політико-деформаційних передумовах формування сучасного стану психічного здоров’я суспільства та запропонував «використання державних ресурсів у комплексі з медичними і правовими складовими, урахування принципів захисту психічного здоров’я задля ухвалення нового, більш демократичного закону».

Суддя Конституційного Суду України Микола Мельник констатував: «Проблема осіб із психічними розладами — це проблема тих, хто вважає себе психічно здоровим. Щоб змінити ситуацію, мають змінитися суспільство і держава». Актуалізацію цієї проблеми засвідчує, зокрема, діяльність Конституційного Суду України (прийнято три Рішення щодо прав осіб, які страждають на психічні розлади). Попри це, вирішені судом питання не вичерпують законодавчі прогалини у сфері охорони психічного здоров’я.

На психологічні та психіатричні складові положень кримінального законодавства звернув увагу начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор Андрій Савченко, який висловив низку пропозицій щодо удосконалення Кримінального кодексу України в частині уточнення форми вини, законодавчого визначення поняття помилки, казусу та змішаної форми вини.

Окремі практичні аспекти реформування системи охорони психічного здоров’я нації було висвітлено у виступах адвоката Лілії Секелик (щодо прав недієздатних осіб); доктора медичних наук, професора, керівника Центру науки, організації контролю якості та безпеки медичної діяльності клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами Андрія Котузи (щодо методик оцінювання якості результатів (психологічної) реабілітації); завідувача наукового організаційно-методичного відділу ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України» Олексія Колодєжного (щодо медичних реєстрів у службі охорони психічного здоров’я); голови ГО «Комітет за досконалу психіатрію» Олександра Козловського (щодо проблем, якими опікуються родичі хворих); професора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Олени Вінгловської (щодо міжнародно-правових механізмів захисту осіб з психічними розладами); заступника завідувача відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України Людмили Левицької (щодо перспектив нормативно-правового забезпечення реформи системи охорони психічного здоров’я).

Підсумовуючи засідання, модератор круглого столу Семен Глузман висловив пропозицію щодо створення на базі Інституту законодавства постійно діючого дискусійного майданчика з комплексного напрацювання та обговорення проблем психічного здоров’я нації за участінародних депутатів, провідних науковців і практиків в галузі медицини, психології, права.

Узагальнені пропозиції та рекомендації учасників круглого столу будуть надані відповідним парламентським комітетам та опубліковані в науково-практичному виданні.