Історія створення

Знак «Корвалол Corvalolum» є добре відомим споживачам і являє собою позначення, яке розміщується на упаковках препарату з 1991 року.

Позначення «Корвалол Corvalolum» є назвою відомого в Україні лікарського засобу, підготовка виробництва якого розпочалася Київським хіміко-фармацевтичним заводом ім. М. В. Ломоносова, правонаступником якого є ПАТ «Фармак».

Назву препарату було створено співробітниками ЦЗЛ заводу ім. М. В. Ломоносова (розробник препарату — старший хімік Яковлєва В. Я.), першу партію ЛЗ «Корвалол» було випущено на підставі наказу заводу ім. М. В. Ломоносова від 15 жовтня 1960 року.

Відтоді завод ім. М. В. Ломоносова був єдиним виробником препарату «Корвалол» на території колишнього СРСР, а з 1991 року по сьогодні ПАТ «Фармак» — єдиний виробник цього лікарського засобу під ТМ Корвалол» на території країн колишнього Радянського Союзу; також ТМ «Корвалол» захищена в 14 країнах Європи та Середньої Азії.

Газета «Голос України» неодноразово публікувала на своїх сторінках матеріали, пов’язані з розглядом судового спору щодо знака для товарів і послуг «Корвалол». Інтерес до цієї, можна сказати знакової судової справи привів нас до одного з безпосередніх учасників процесу — директора з правового забезпечення ПАТ «Фармак» Дмитра Таранчука.

Із досье «Голосу України»

Дмитро Таранчук — директор з правового забезпечення ПАТ «Фармак».

Освіта

У 1999 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 2003 році отримав ступінь магістра за спеціальністю «міжнародне право» в Українській академії зовнішньої торгівлі (Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі).

У 2017 році отримав ступінь магістра за спеціальністю «інтелектуальна власність» Інституту інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в місті Києві.

Досвід роботи

Старший юрисконсульт в органах Державної податкової служби, згодом — старший юрисконсульт у одному з київських комерційних банків.

З 2000 року працює в ПАТ «Фармак». За цей час під його керівництвом налагоджено роботу юридичної служби компанії, проведено корпоративні реструктуризації та впроваджено процеси захисту прав на активи компанії (зокрема, об’єкти інтелектуальної власності), а також ініційовано та успішно реалізовано проекти змін до чинного законодавства України, зокрема щодо застосування нульової ставки акцизного збору на етиловий спирт, який використовується для виробництва лікарських засобів.

Має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Сфери спеціалізації

Господарське право та процес, корпоративне право, фінансово-банківське право, фармацевтичне та медичне право, цивільне право та процес, міжнародне право та арбітраж, право інтелектуальної власності, ЗЕД, кримінальне право та процес.

За останнім місцем роботи до сфери відповідальності входить: забезпечення дотримання законності в діяльності підприємства та захист його правових інтересів, організація та ведення договірної роботи, організація та ведення претензійно-позовної роботи, представлення та захист інтересів компанії в судах, державних органах та інших установах при розгляді правових питань і спорів, захист прав інтелектуальної власності, організація роботи юридичної та патентної служб тощо.

— Нещодавно з’явилася інформація про те, що суд заборонив фармацевтичній компанії «Здоров’я» використовувати позначення «Корвалол-Здоров’я». Це рішення суду якимось чином пов’язано з основним спором щодо використання торговельного знака «Корвалол», що виник між компаніями «Фармак» і «Дарниця?

— Судовий спір між компанією «Фармак» і компанією «Здоров’я» має спільні підстави, які стали основою для позову до фармацевтичної компанії «Здоров’я». Це пов’язано з тим, що назва лікарського препарату «Корвалол-Здоров’я» є схожою до ступеня змішування зі знаком «Корвалол» і «Корвалол Corvalolum», які виробляються в компанії «Фармак», і може ввести в оману споживачів щодо виробника лікарського препарату під цією назвою.

Основна відмінність між цими судовими процесами тільки в тому, що у справі з компанією «Здоров’я» предметом спору була державна реєстрація лікарського засобу «Корвалол-Здоров’я», а в спорі з компанією «Дарниця» — реєстрація торговельної марки «Корвалол-Дарниця». Зі свого боку ПАТ «Фармак» оскаржувало у господарських судах реєстрацію як торговельної марки позначення «Корвалол-Дарниця», зареєстрованого на ім’я ПрАТ «ФФ «Дарниця» в 2005 році.

Позивач свої вимоги аргументував тим, що позначення «Корвалол-Дарниця» є схожим до ступеня змішування зі знаком «Корвалол Corvalolum» компанії «Фармак»: фонетична й графічна схожість позначення «Корвалол-Дарниця» полягає в тому, що слово Корвалол є тотожним зі знаком «Корвалол Corvalolum», а смислова схожість зводиться до того, що це позначення призначено для маркування того самого товару 5-го класу — лікарського засобу препарату «Корвалол», має однаковий склад, терапевтичні властивості, канали розповсюдження й однакове коло споживачів.

— Чому так довго розглядається справа про ТЗ «Корвалол»?

— У квітні 2017 року ПАТ «Фармак» звернулося до Апеляційної палати Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) із заявою про визнання добре відомим «Корвалол Corvalolum» в Україні на ім’я ПАТ «Фармак» станом на 1 грудня 2002 року.

Рішенням Апеляційної палати МЕРТ, затвердженим наказом МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року, після детального розгляду заяви й поданих доказів позначення «Корвалол Corvalolum» було визнано добре відомим в Україні на ім’я ПАТ «Фармак» станом на 1 грудня 2002 року.

Компанія «Дарниця» нині має зареєстрований знак «Корвалол-Дарниця» і препарат під цим торговельним знаком реалізується на ринку України з 2016 року.

У серпні 2017 року ПАТ «Фармак» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі та ПрАТ «ФФ «Дарниця» про визнання недійсної реєстрації знака для товарів і послуг «Корвалол-Дарниця» на підставі рішення Апеляційної палати МЕРТ України від 2017 року про визнання добре відомим позначення «Корвалол Corvalolum».

Компанія «ФФ «Дарниця» зі свого боку звернулася до господарського суду з позовом про визнання недійсним рішення Апеляційної палати МЕРТ, затвердженого наказом МЕРТ № 1037 від 19 липня 2017 року, про визнання «Корвалол Corvalolum» добре відомим в Україні на ім’я ПАТ «Фармак».

Постановою Великої палати Верховного Суду від 25 червня 2019 року ухвалено рішення про скасування судових рішень першої та апеляційної інстанцій і скерування справи на новий розгляд до суду першої інстанції.

Велика палата Верховного Суду в рамках компетенції, встановленої Господарським процесуальним кодексом України, розглянула цю справу, водночас згідно зі ст. 300 Господарського процесуального кодексу України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, які не було встановлено в постанові апеляційної інстанції, не має права приймати рішення щодо переваги одних доказів над іншими, збирати або приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

Усі вищевказані дії повинен здійснити під час нового розгляду суд першої інстанції, використовуючи всі права, передбачені ГПК України.

Під час судового розгляду Велика палата Верховного Суду детально ознайомилася з матеріалами справи, касаційними скаргами сторін і відгуками на них і поставила всі необхідні уточнювальні питання представникам сторін. Таким чином, Велика палата Верховного Суду розглянула цю справу по суті й ухвалила неупереджене рішення в суворій відповідності до чинного процесуального законодавства.

Тому, для повного й об’єктивного перегляду цієї справи, суд першої інстанції процесуальне законодавство зобов’язує на відповідних стадіях судового процесу перевірити й проаналізувати всі подані докази й об’єктивно розглянути всі клопотання сторін, зокрема клопотання ПАТ «Фармак».

Водночас скасування постанови апеляційної інстанції, якою було скасовано рішення Апеляційної палати МЕРТ про визнання позначення «Корвалол Corvalolum» добре відомим, означає, що вищевказане рішення Апеляційної палати МЕРТ є чинним для всіх суб’єктів правовідносин і зберігає за правовласником добре відомого знака «Корвалол Corvalolum» усі права, передбачені чинним законодавством України.

— Нещодавно представник фармкомпанії «Дарниця» стверджував, що рішення суду щодо компанії «Здоров’я» про заборону використання позначення «Корвалол-Здоров’я» не вплине на розгляд у суді спору, тому що це різні судові справи. Прокоментуйте це.

— Предмет позову до компанії «ФФ «Здоров’я» і до компанії «ФФ «Дарниця» різний, але підстави, за якими позивач звернувся з позовами як до однієї, так і до іншої компанії, однакові, тому що й доказова база є схожою в частині доведення порушення прав позивача, доведення схожості до ступеня змішування зі знаком «Корвалол Corvalolum» компанії «Фармак» і введення в оману споживача лікарського засобу «Корвалол».

— Тобто ви хочете сказати, що сьогодні єдиним правовласником торговельного знака «Корвалол Corvalolum» є ПАТ «Фармак» і ніхто інший без згоди власника знака не може випускати ліки з аналогічною назвою, зокрема з використанням будь-якої її частини, наприклад, латинського написання?

— Саме так. На сьогодні ПАТ «Фармак» — єдиний законний власник знака для товарів і послуг «Корвалол», і використання цього найменування в будь-якій комбінації з іншими словами, зокрема з латинським написанням, вважатиметься порушенням виняткових немайнових прав ПАТ «Фармак».

— Який ваш прогноз щодо подальшого розвитку подій і вирішення спору?

— Компанія «Фармак» не припиняє захист прав на позначення «Корвалол Corvalolum» і продовжує застосовувати заходи судового захисту в порядку, встановленому чинним законодавством України.

— Дякую.