Прикордонне співробітництво завжди було особливим різновидом співпраці громад. Бо жителів багатьох поселень, хоча й розташованих зовсім близько, проте розмежованих державними кордонами, століттями об’єднували (й об’єднують донині) історія, побут, ментальність, місцева говірка. Додамо ще й родинні зв’язки, дружні та професійні взаємини, спільні інтереси.

Тож закономірно, що одним із пріоритетів Європейського Союзу визнано активний розвиток прикордонної і транскордонної співпраці. Рада Європи, ґрунтуючись на Європейській рамковій конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними громадами чи владами та її додаткових протоколах, ратифікованих Україною, підготувала відповідний інструментарій з окресленої тематики.

Як використати його з максимальною ефективністю для вітчизняних громад? Проблемою опікуватиметься Академія лідерства, чергова програма якої стартувала в липні і працюватиме впродовж 2019—2020 років саме для представників органів місцевого самоврядування з українських областей, суміжних з Угорщиною, Польщею і Словаччиною.

«Викладатимуть курс з використанням сучасних інноваційних навчально-тренінгових технік визнані фахівці і практики прикордонного співробітництва, — каже менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого само-врядування в Україні» Андрій Гук. — З-поміж них експерти РЄ, спеціалісти Мінрегіону, кращі тренери нашої програми».

Завважимо, що згаданий проект здійснюватиметься у співпраці з Центрально-Європейською службою з прикордонних ініціатив (CESCI) та Європейським угрупованням з транскордонного співробітництва «Тиса» в селі Яноші Берегівського району Закарпатської області.

Програмою передбачено візити з обміну досвідом, розробку спільних планів розвитку, які ґрунтуватимуться на особливостях та інтересах суміжних регіонів, зокрема і з урахуванням запитів нацменшин.

Принагідно згадаємо, що перші кроки до налагодження контактів між територіальними громадами по обидва боки західного кордону України зробив свого часу Карпатський фонд (наприкінці 90-х років минулого століття). Відтоді багато що змінилося: на континенті виникла об’єднана Європа, а наша держава, ставши на шлях євроінте-
грації, зрештою отримала право на безвіз до країн ЄС. Нові реалії в свою чергу створили нові виклики, зо-крема і для громад, все ще розділених кордоном. Тому актуальність таких проектів, про який ідеться вище, важко переоцінити.

Організатори навчання намагатимуться максимально врахувати запити нашої доби. За їхніми міркуваннями, саме ефективне лідерство може допомогти органам місцевого самоврядування вітчизняного прикордоння подолати сьогоднішні проблеми через сучасні підходи до зміцнення інституційної спроможності громад, посилення співпраці з населенням та неурядовими організаціями.