Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради  України дев’ятого скликання законопроекту про внесення змін  до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи  народу) і про його направлення до Конституційного Суду України

Постанова Верховної Ради України

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) (реєстр. № 1015), поданий Президентом України як невідкладний.
2. Законопроект про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
3 вересня 2019 року.
№ 31-IX.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
Про внесення змін до статті 93 Конституції України  (щодо законодавчої ініціативи народу)

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести зміни до статті 93 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), виклавши її в такій редакції:
«Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить народу, Президентові України, Кабінету Міністрів України, народним депутатам України та реалізується ними у випадках і порядку, визначених Конституцією України і законами України.
Законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою України позачергово.
Закон приймається відповідно до вимог законодавчої процедури, визначеної Конституцією України та законами України».
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.