За результатами розгляду у першому читанні проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000), поданого Кабінетом Міністрів України, Верховна Рада України постановляє:
1. Схвалити висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік як Бюджетні висновки Верховної Ради України (додаються).
2. Кабінету Міністрів України підготувати проект Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Верховної Ради України у двотижневий строк з дня набрання чинності цією Постановою.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
18 жовтня 2019 року.
№ 215-IX.

Схвалено
Постановою Верховної Ради України
від 18 жовтня 2019 року
№ 215-IX

Бюджетні висновки Верховної Ради України

1. При підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік до другого читання врахувати такі зміни:
1.1. У статті 4 законопроекту слово «банків» замінити словами «іноземних фінансових установ».
1.2. Частину другу статті 7 законопроекту перенести до розділу «Прикінцеві положення» законопроекту, виклавши її окремим пунктом цього розділу та замінивши слова «рішучі кроки» словом «заходи».
1.3. У статті 15 законопроекту цифри «40.709.000» замінити цифрами «44.209.000» та у додатку № 1 до законо-проекту передбачити збільшення доходів загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за кодом 21020000 «Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України» на 3.500.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).
1.4. Статтю 18 законопроекту виключити.
1.5. Статтю 20 законопроекту виключити.
1.6. Статтю 21 законопроекту виключити.
1.7. Статтю 22 законопроекту виключити.
1.8. У статті 23 законопроекту слова «медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися» замінити словами «за медичною субвенцією».
1.9. Статтю 24 законопроекту виключити.
1.10. Статтю 25 законопроекту та видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою «Державні капітальні вкладення на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів» (код 1211120) у сумі 2.339.432,6 тис. грн виключити, при цьому збільшити обсяг зазначених видатків до 4.000.000 тис. грн та здійснити відповідно до вимог статті 331 Бюджетного кодексу України розподіл таких коштів між відповідними бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету на підставі рішення Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів (з внесенням відповідних змін до статті 1 та додатка № 3 до законопроекту).
1.11. Статтю 26 законопроекту та видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою «Нерозподілені видатки на національну безпеку і оборону» (код 6501060) у сумі 27.986.146,6 тис. грн виключити, здійснивши розподіл таких коштів між відповідними бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету з урахуванням рішення Ради національної безпеки і оборони України (з внесенням відповідних змін до додатка № 3 до законопроекту).
1.12. Статтю 27 законопроекту виключити.
1.13. Статтю 28 законопроекту виключити.
1.14. Статтю 29 законопроекту виключити.
1.15. Законопроект доповнити новими статтями такого змісту:
1.15.1. «Стаття __. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об’єктами, заходами) за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів вищої освіти» (код 2201140) Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії)»;
1.15.2. «Стаття __. Установити, що у 2020 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».
1.16. Пункт 3 розділу «Прикінцеві положення» законо-проекту доповнити абзацом такого змісту:
«абзацу першого частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 5, ст. 31)».
1.17. Пункт 5 розділу «Прикінцеві положення» законо-проекту виключити.
1.18. Пункт 7 розділу «Прикінцеві положення» законо-проекту виключити.
1.19. У пункті 8 розділу «Прикінцеві положення» законопроекту слова «головних розпорядників коштів, до сфери управління яких вони належать» замінити словами «головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров’я».
1.20. Збільшити доходи загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік у додатку № 1 до законо-проекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):
1.20.1. за кодом 14060000 «Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування» на 1.100.000 тис. грн;
1.20.2. за кодом 14070000 «Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів» на 5.600.000 тис. грн;
1.20.3. за кодом 21010000 «Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність» на 6.000.000 тис. грн;
1.20.4. за кодом 22080000 «Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном» на 1.571.547,7 тис. грн.
1.21. У додатку № 2 до законопроекту за загальним фондом проекту державного бюджету на 2020 рік збільшити показник за кодом 501000 «Надходження від приватизації державного майна» на 8.000.000 тис. грн з одночасним зменшенням на цю суму показника за кодом 401000 «Запозичення» (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку), а також у статті 5 законопроекту цифри «2.127.687.340,5» замінити цифрами «2.119.687.340,5» та у додатку № 3 до законопроекту зменшити видатки загального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу» (код 3511350) на 400.000 тис. грн (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту).
1.22. Внести такі зміни до видатків проекту державного бюджету на 2020 рік у додатку № 3 до законопроекту (з уточненням відповідних підсумкових показників у цьому додатку та статті 1 законопроекту):
1.22.1. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» (код 0111010) на 159.370,2 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 27.157,2 тис. грн, видатки розвитку - на 132.213 тис. грн;
1.22.2. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» (код 0111020) на 227.822,6 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 204.938,7 тис. грн та видатки розвитку - на 22.883,9 тис. грн;
1.22.3. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети «Голос України» (код 0111090) на 29.930 тис. грн;
1.22.4. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення» (код 0301060) у сумі 9.800 тис. грн;
1.22.5. за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» (код 0501020) за загальним фондом зменшити видатки споживання на 236.200 тис. грн (у тому числі збільшивши видатки на оплату праці - на 205.286,2 тис. грн) та передбачити видатки розвитку у сумі 236.200 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 7 до законопроекту), а також у додатку № 7 до законопроекту за загальним фондом у рядку «Виплата вихідних допомог, різниці в оплаті праці суддів після проходження кваліфікаційного оцінювання, видатки на збільшення чисельності суддів та працівників апарату судів» зменшити видатки споживання на 859.481,5 тис. грн (з них оплата праці - на 304.713,8 тис. грн) та у рядку «Служба судової охорони» збільшити видатки на 859.481,5 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 623.281,5 тис. грн (з них передбачивши видатки на оплату праці у сумі 510.000 тис. грн) та передбачивши видатки розвитку у сумі 236.200 тис. грн;
1.22.6. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні» (код 0801010) на 59.118,6 тис. грн (з них оплата праці - на 41.969,3 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 49,2 тис. грн);
1.22.7. виключити бюджетну програму «Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва» (код 1006090) з обсягом видатків розвитку за загальним фондом у сумі 600.835,7 тис. грн, здійснивши розподіл таких коштів за іншими бюджетними програмами Міністерства внутрішніх справ України з урахуванням пункту 1.11 частини першої та пункту 2.19 частини другої цих Бюджетних висновків;
1.22.8. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках» (код 1201030) на 50.000 тис. грн;
1.22.9. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері лісового господарства» (код 1205020) на 30.000 тис. грн;
1.22.10. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту» (код 2105010) на 20.000 тис. грн;
1.22.11. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Національного центру «Мала академія наук України», надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи» (код 2201120) на 47.000 тис. грн;
1.22.12. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Фонд розвитку закладів вищої освіти» (код 2201140) на 400.000 тис. грн;
1.22.13. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» (код 2201280) у сумі 47.500 тис. грн;
1.22.14. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді» (код 2201310) на 29.000 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 24.000 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 5.000 тис. грн;
1.22.15. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів» (код 2211240) у сумі 300.000 тис. грн для Міністерства освіти і науки України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.16. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Лікування громадян України за кордоном» (код 2301360) на 450.614,3 тис. грн;
1.22.17. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (код 2301400) на 3.204.669,9 тис. грн;
1.22.18. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Здійснення природоохоронних заходів» (код 2401270) на 250.000 тис. грн;
1.22.19. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр» (код 2404010) на 60.000 тис. грн (з них оплата праці - на 49.200 тис. грн) та зменшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток мінерально-сировинної бази» (код 2404020) на 60.000 тис. грн;
1.22.20. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням» (код 2407090) у сумі 150.000 тис. грн;
1.22.21. найменування бюджетної програми за кодом 2507100 викласти у такій редакції: «Реабілітація дітей з інвалідністю та надання дітям послуг з раннього втручання»;
1.22.22. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту «Дніпропетровськ» для Міністерства інфраструктури України (відповідальному виконавцю бюджетної програми - Державному агентству інфраструктурних проектів України) у сумі 1.000.000 тис. грн;
1.22.23. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення капітального ремонту Міжнародного аеропорту «Ізмаїл» для Міністерства інфраструктури України у сумі 70.000 тис. грн (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.24. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» (код 3511210) у сумі 7.000.000 тис. грн для Міністерства фінансів України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.25. зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України» (код 3601170) на 200.000 тис. грн;
1.22.26. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації» (код 3609030) на 10.955 тис. грн, у тому числі збільшивши видатки споживання на 375 тис. грн та передбачивши видатки розвитку у сумі 10.580 тис. грн;
1.22.27. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством «Просвіта» (код 3801100) на 60.000 тис. грн;
1.22.28. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів» (код 3801190) у сумі 61.000 тис. грн;
1.22.29. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій» (код 3801210) на 10.000 тис. грн;
1.22.30. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація» (код 3801220) на 196.735,2 тис. грн;
1.22.31. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту» (код 3801240) на 431.306,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 15.000 тис. грн (з них оплата праці – на 1.200 тис. грн), видатки розвитку - на 416.306,9 тис. грн;
1.22.32. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі» (код 3801560) на 40.000 тис. грн;
1.22.33. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері кінематографії» (код 3806010) на 13.283 тис. грн (з них оплата праці - на 10.467 тис. грн);
1.22.34. збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Державна підтримка кінематографії» (код 3806030) на 500.000 тис. грн;
1.22.35. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Зшивання країни - проект мобільності серед школярів» у сумі 500.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України;
1.22.36. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Розкриття туристичного потенціалу України» у сумі 240.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України;
1.22.37. передбачити за загальним фондом видатки за новою бюджетною програмою «Створення Музею сучасного мистецтва України» для Міністерства культури, молоді та спорту України у сумі 54.000 тис. грн, у тому числі видатки споживання - 12.000 тис. грн та видатки розвитку - 42.000 тис. грн;
1.22.38. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Оцифрування реєстрів культурної спадщини» у сумі 40.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України;
1.22.39. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п’ятдесятиметрових і двадцятип’ятиметрових басейнів» у сумі 200.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.40. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту» у сумі 150.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.41. передбачити за загальним фондом видатки споживання за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» у сумі 677.405,5 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.42. передбачити за загальним фондом видатки розвитку за новою бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу» у сумі 100.000 тис. грн для Міністерства культури, молоді та спорту України (з внесенням відповідних змін до додатка № 6 до законопроекту);
1.22.43. зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» (код 6331020) на 283.530,9 тис. грн;
1.22.44. збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету» (код 6511010) на 206.588,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 116.588,9 тис. грн (з них оплата праці - на 39.440,5 тис. грн, комунальні послуги та енергоносії - на 3.867,3 тис. грн), видатки розвитку - на 90.000 тис. грн, а також зменшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів» (код 0417010) на 206.588,9 тис. грн, у тому числі видатки споживання - на 199.100,7 тис. грн (з них оплата праці - на 145.343,5 тис. грн), видатки розвитку - на 7.488,2 тис. грн;
1.22.45. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини» (код 6561040) на 20.000 тис. грн;
1.22.46. збільшити за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу» (код 6591060) на 200.000 тис. грн;
1.22.47. зменшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою «Проведення виборів народних депутатів України» (код 6731020) на 45.000 тис. грн.
1.23. У найменуванні додатка № 8 до законопроекту слова «Попередній перелік» та «фінансових установ» замінити відповідно словами «Перелік» та «іноземних фінансових установ».
2. Кабінету Міністрів України при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2020 рік до другого читання:
2.1. Збільшити показники доходів проекту державного бюджету на 2020 рік з урахуванням уточнення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020 рік, а також стану розгляду і прийняття Верховною Радою України у вересні-жовтні 2019 року відповідних законопроектів (насамперед щодо внесення змін до податкового і митного законодавства).
2.2. Врахувати у показниках проекту державного бюджету на 2020 рік положення Закону України від 11 вересня 2019 року № 54-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю».
2.3. Опрацювати питання збільшення доходів проекту державного бюджету на 2020 рік відповідно до темпу зростання номінального валового внутрішнього продукту та за рахунок покращення адміністрування податків і зборів (насамперед вжиття заходів щодо погашення податкового боргу платників податків перед бюджетом, всебічного застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками, недопущення проявів корупції у контролюючих органах, зниження рівня тіньової економіки, включаючи руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань, запобігання та протидію контрабанді, запобігання незаконному відшкодуванню податку на додану вартість та відмиванню коштів через офшорні зони), зокрема щодо: податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток підприємств, рентної плати за користування надрами, акцизного податку.
2.4. Надати вартісну величину впливу положень законопроектів щодо легалізації грального бізнесу в Україні, упорядкування видобутку бурштину в Україні (підготовлених Кабінетом Міністрів України на виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 року № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції») на показники бюджету для можливого врахування у проекті державного бюджету на 2020 рік у разі прийняття таких законопроектів.
2.5. Розглянути можливість збільшення доходів проекту державного бюджету на 2020 рік (з внесенням відповідних законодавчих ініціатив) щодо:
2.5.1. податку на доходи фізичних осіб за рахунок законодавчого врегулювання приведення ставки податку для доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, нарахованих резидентами - платниками податку на прибуток підприємств, до рівня базової ставки податку на доходи фізичних осіб;
2.5.2. акцизного податку, екологічного податку, рентної плати за рахунок підвищення ставок оподаткування відповідних платежів, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції;
2.5.3. акцизного податку за рахунок запровадження такого податку на метанол із ставкою оподаткування у розмірі 245 євро за 1 тонну 100-відсоткового метанолу;
2.5.4. податку на додану вартість за рахунок скасування звільнення від оподаткування цим податком операцій із ввезення на митну територію України товарів, зазначених у товарних підкатегоріях 8502 31 00 00, 8541 40 90 00, 8504 40 88 00 згідно з УКТ ЗЕД (зокрема, вітроенергетичних установок, сонячних панелей, трансформаторів, електронних блоків для вітряних та сонячних електростанцій);
2.5.5. ввізного мита за рахунок інвентаризації ставок цього мита, встановлених Митним тарифом України, в частині їх приведення у відповідність з максимальними ставками, що застосовуються у Європейському Союзі;
2.5.6. податків і зборів за рахунок скасування застосування Україною у торгівлі з країнами Співдружності Незалежних Держав кумулятивного принципу до сировини/матеріалів походженням з Російської Федерації шляхом денонсації у торгівлі з Російською Федерацією Правил визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав від 20 листопада 2009 року;
2.5.7. єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України, за рахунок запровадження справляння такого збору з транспортних засобів, що зареєстровані за межами України, загальною масою до 3,5 тонни.
2.6. Здійснити інвентаризацію судових справ щодо неузгоджених податкових зобов’язань платників податків станом на 1 жовтня 2019 року та на підставі проведеного аналізу факторів, що призвели до багаточисельних судових процесів, внести необхідні зміни до своїх нормативно-правових актів та за необхідності пропозиції змін до законодавчих актів України.
2.7. Провести верифікацію власників спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, які подавали нульовий показник у податкові розрахунки з рентної плати за користування надрами за 2019 рік, щодо невиконання умов користування надрами, передбачених дозволом або відповідною угодою, та прийняти рішення щодо доцільності подальшого використання відповідного дозволу або його анулювання з подальшим продажем через аукціон.
2.8. Здійснити інвентаризацію податкових пільг та внести пропозиції щодо їх оптимізації з метою створення рівних умов конкуренції для всіх платників податків та збільшення доходів бюджету.
2.9. Внести законодавчі ініціативи щодо:
2.9.1. унормування надання органам місцевого самоврядування автоматизованого доступу до реєстрів та баз даних, необхідних для здійснення контролю за адмініструванням і сплатою місцевих податків і зборів (насамперед податку на майно), а також загальнодержавних податків і зборів, що зараховуються до місцевих бюджетів;
2.9.2. проведення індексації нормативної грошової оцінки землі з урахуванням індексу споживчих цін за попередній рік; скасування звільнення платників єдиного податку від земельного податку; скасування пільгової ставки плати за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин; скасування пільгового оподаткування податком на нерухоме майно, якщо об’єкт оподаткування розташований на території населених пунктів на лінії зіткнення;
2.9.3. унормування правового статусу криптовалют, регулювання їх обігу та оподаткування відповідних операцій.
2.10. Розглянути можливість визначення у статті 1 законопроекту оборотного залишку коштів державного бюджету на 2020 рік в абсолютній величині.
2.11. Опрацювати питання щодо уточнення редакції частини другої статті 4 законопроекту в частині узгодження з нормами Бюджетного кодексу України.
2.12. Доручити Міністерству фінансів України опрацювати з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб можливість реалізації у 2020 році Постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 559 «Про здійснення дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» та передбачення у додатку № 2 до законопроекту за загальним фондом показника за кодом 601100 «Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів» із зменшенням на відповідну суму показника за кодом 401000 «Запозичення», граничного обсягу державного боргу та видатків на обслуговування державного боргу.
2.13. Опрацювати питання щодо передбачення у складі спеціального фонду проекту державного бюджету на 2020 рік прогнозного показника конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскова