Темою наукових пошуків стало дослідження: «Християнська релігія і церква як чинник державотворення в Київській Русі». Публічний захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за участю науковців з Києва, Львова і згаданого вишу. Науковим керівником претендента був доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України СНУ Михайло Кучинко.