Верховна Рада України постановляє:

Приєднатися до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів («Eurimages»), заснованого Резолюцією (88) 15, затвердженою Комітетом Міністрів 26 жовтня 1988 року у м.

Страсбурзі на 420-му засіданні заступників Міністрів, зміненою резолюціями (89) 6, (90) 34, (92) 3, (93) 10, (95) 4, (97) 65 та (98) 10, рішеннями, прийнятими заступниками Міністрів від 15 грудня 1999 року на 692-му засіданні та 19 липня 2000 року на 718-му засіданні, та зміненою Резолюцією (2013) 57.

Членство у Європейському фонді підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів («Eurimages») набирає чинності для України з дати отримання Генеральним секретарем Ради Європи офіційного повідомлення про приєднання.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
19 грудня 2019 року.
№ 414—IX.

Додаток>>>