З цієї нагоди Закарпатська облпрофрада розповсюдила прес-реліз, у якому зазначає, що перші профспілкові організації та осередки почали виникати на Закарпатті у другій половині ХІХ століття.

А після визволення краю від фашистських окупантів, 28 жовтня 1944 року, профспілковий рух набув такого розмаху, що постало питання про об’єднання розрізнених первинних осередків у єдину обласну організацію.

До складу ради профспілок Закарпатської України увійшли 11 секцій (секретаріатів), на які покладалося керівництво галузевими профспілковими організаціями: робітників лісової, деревообробної і хімічної промисловості, будівельників і металообробників, робітників електростанцій, транспорту і зв’язку, державних і приватних службовців, учителів, харчовиків і сільськогосподарських робітників, друкарів, художників, кустарних робітників. На момент створення рада об’єднувала 49 тисяч робітників і службовців.

У своїй діяльності облрада керувалася статутом профспілок та рішеннями вищих органів. Радою керувала президія, фінансово-господарську діяльність контролювали голова ради, секретар і головний бухгалтер. Крім того, в апараті було 11 секретарів, за кожним з яких закріплювалася відповідна секція. Основними завданнями було: забезпечити підвищення ролі профспілок у народному господарстві, зростання продуктивності праці, покращення матеріального стану, житлових умов робітників і службовців...

Тим самим було покладено початок нового етапу розвитку профспілкового руху на Закарпатті.

Протягом 75 років своєї діяльності профспілки краю здійснюють свою головну функцію — соціально-економічний захист працівників, обстоювання їхніх прав та інтересів.

Нинішнє гасло Закарпатської облпрофради, як і всіх профспілок України, — «В єдності — наша сила!».

Ужгород.