Шановні друзі!

Щиро вітаю вас із відкриттям Одинадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2020».

Відмінною рисою сучасного світу є інтенсивні трансформаційні зміни, що впливають на політичний і економічний устрій суспільства, систему всіх соціальних зв’язків. Цей процес тісним чином пов’язаний із зростанням ролі людського фактора суспільного розвитку. Україна потребує особистостей, які здатні розуміти навколишній світ, вміють кидати виклики традиційному мисленню, готові брати на себе відповідальність і досягати поставлених завдань. У цьому контексті підвищується роль закладів освіти, перед якими стоїть амбітне завдання підготовки кваліфікованих фахівців, формування інтелектуального і духовного потенціалу нації, виховання молодої генерації патріотів своєї країни. Також надзвичайно актуальним для подальшого розвитку освіти є модернізація змісту освіти, пошук і розробка інноваційних педагогічних технологій і методик організації освітнього процесу.

Поза всяким сумнівом, нинішнє зібрання є подією початку 2020 року, що сприятиме формуванню нового бачення ролі і перспектив освіти України в інтегрованому світовому співтоваристві в XXI столітті.

Верховна Ради України, визначивши розвиток вітчизняної освіти і науки одним із своїх пріоритетів, і надалі наполегливо здійснюватиме послідовні кроки для вдосконалення освітньої законодавчої бази з метою створення належних умов для навчання молоді, підвищення соціального та економічного статусу педагогічних і науково-педагогічних працівників, зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Упевнений, що проведення такого поважного зібрання, відкриті дискусії за участю представників закордонних закладів освіти з презентацією новаторських ідей і технологій, методик, педагогічних новацій, кращого досвіду практичної діяльності сприятимуть подальшому успішному розвитку української освіти.

Бажаю вам міцного здоров’я, особистого щастя, віри у власні сили, плідного спілкування і конструктивної роботи.

Голова Верховної Ради України Дмитро РАЗУМКОВ.