День знань у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» утворено на базі Слов’янського державного педагогічного університету та Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов через реорганізацію (приєднання) у 2012 році. Історію Слов’янського державного педагогічного університету розпочато 1939-го з діяльності у Слов’янську педагогічного училища з двома факультетами (філологічним та історичним).

Сьогодні у своєму складі базовий університет, розташований у Слов’янську, має сім факультетів: фізико-математичний; філологічний; початкової, технологічної та професійної освіти; педагогічний; фізичного виховання; спеціальної освіти; гуманітарної та економічної освіти.

У закладі вищої освіти навчаються майже 3000 осіб за різними формами навчання на бакалаврському, магістерському, освітньо-науковому та науковому рівнях за 27 спеціальностями з 8 галузей знань. У виші функціонує дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук за п’ятьма спеціальностями.

Місія Донбаського державного педагогічного університету полягає у формуванні та примноженні інтелектуального, творчого та духовного потенціалу особистості, громади, суспільства.

Викладацький склад ЗВО налічує майже 40 докторів наук, професорів, понад 250 кандидатів наук, доцентів. Науковці вишу постійно працюють над удосконаленням рівня своєї фахової та наукової підготовки, активно використовують сучасні методики навчання, мають державні нагороди України та відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України. За високий професіоналізм, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти та науки регіону колектив Донбаського державного педагогічного університету нагороджено подяками, дипломами та почесними грамотами.

Серед наукових шкіл університету: «Теоретико-методологічні основи формування молоді нової генерації в умовах соціального середовища валеонасиченого здоров’я збережувального простору закладу вищої освіти», «Гуманізація навчально-виховного процесу у вищій школі», «Адаптація особистості до навчання, діяльності та соціуму», «Теорія нетерових крайових задач», «Методологія та історіографія мовознавства», «Онтологія людини».

Упродовж останніх 20 років в університеті виконують роботи з фундаментальних наукових досліджень за спеціальностями «Математика», «Фізика та астрономія», «Філологія». Викладачі та молоді вчені вишу отримують стипендії Кабінету Міністрів України, Гранти Президента України. Учені ЗВО мають 13 патентів на винаходи та корисні моделі, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Університет є осередком із проведення наукових і культурних заходів міжнародного, всеукраїнського, регіонального рівнів. На базі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» не раз проводилися обласні та всеукраїнські етапи Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Здобувачі вищої освіти щороку посідають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і всеукраїнських студентських олімпіадах.

Виш є учасником низки проектів: «Зміни педагогічних факультетів та університетів у XXI столітті» (спільно з Університетом імені Масарика за підтримки Чеської агенції розвитку), «Розвиток культури демократії в педагогічній освіті в Україні, Норвегії та Палестині», «Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні» (за підтримки Американських Рад з міжнародної освіти та підтримки Посольства США в Україні), «Зміцнення переміщених українських університетів задля сталого розвитку» (за підтримки Програми імені Фулбрайта в Україні), «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (за підтримки Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) та

Посольства США й Посольства Великої Британії в Україні). Серед партнерів університету — заклади вищої освіти Ізраїлю, Китаю, Польщі, Словаччини, Чехії, Білорусі, Болгарії, Киргизстану. Діють угоди про співробітництво з 19 закордонними навчальними закладами та організаціями.

У ДДПУ активно працюють дві громадські організації: «Молодь Сходу України» та «Національні вітрила». Перспективним для вишу є напрям залучення грошових активів та розширення кількості членів названих громадських організацій.

Понад 100 здобувачів вищої освіти університету є рекордсменами та призерами Параолімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України, Всеукраїнських турнірів та Кубків світу, рекордсменами чемпіонатів світу та Європи з плавання, пауерліфтингу, кікбоксингу, хортингу, греко-римської боротьби. У ЗВО розвивається дев’ять видів спорту і працюють відповідні спортивні секції.

Фонд бібліотеки базового університету становить понад півмільйона одиниць зберігання. Бібліотека працює в режимі новітніх інформаційних технологій: функціонує власний сайт, у локальній мережі діє інституційний репозитарій (у форматі DSpace), працює «Віртуальна довідкова служба», є вихід в Internet, доступ до зони Wi-Fi. Із 2017 року університет має доступ до наукометричної бази даних Web of Science Core Collection, із 2018-го — до наукометричної бази даних Scopus.

Донбаський державний педагогічний університет — освітній, науковий та культурний лідер сходу України, що реалізує державну інноваційну політику в галузі освіти відповідно до запитів ринку та трендів цифрового суспільства ХХІ століття, керуючись загальнолюдськими та національними цінностями, принципами демократії та євроінтеграції, і створює умови для формування високоосвічених, конкурентоспроможних професіоналів з активною громадянською позицією, патріотів України!

Фото ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».