Приєднуючись до цього найактуальнішого заклику, хочу запропонувати своє конспективне бачення нової парадигми піднесення України. Мова йтиме про парадигму, в якій започатковано спробу тезисно, концептуально пов’язати в єдиний системний образ уявлення про національну ідею і конституційні цінності, геополітичну доктрину, механізм та принципи «випереджального» соціально-економічного зростання в Україні.

Справді, в українському суспільстві накопичився колосальний запит на позитивні зміни. Так, наприклад, ще 30 років тому ВВП України й Китаю були порівнянні. Сьогодні розбіжність — більш ніж сторазова. Відповідна «розбіжність» і в якості реалізованих парадигм розвитку наших країн. Цей запаморочливий люфт указує не тільки на запаморочливий дисонанс у керуванні українською державою протягом усіх років незалежності, а й на все ще реальну можливість стрімкого економічного зростання в нашій країні. І не на мізерні 2—3 відсотки на рік, а кратне зростання ВВП за найближчі кілька років. Але такі «дива» можуть відбутися тільки з появою у владі команди професійних економістів, здатних провести радикальні й, що особливо важливо, самостійні інституціональні перетворення в країні. Перетворення, які за сенсами, масштабами і рішучістю були свого часу здійснені командами Конрада Аденауера, Шарля де Голля, Лі Куан Ю, Ден Сяопіна та інших видатних державних діячів. Вони залишили по собі вдячну пам’ять своїм співвітчизникам і гідний приклад реформаторам інших країн. Для всього українського суспільства настав час припинити політичні чвари і приступити до конструктивного обговорення фундаментальних основ суспільного прогресу.

1. Національна ідея і конституційні перетворення

Україні необхідна об’єднуюча національна ідея і відповідні їй зміни в Конституції, які мотивували б українців до позитивної самореалізації, активного пошуку творчих рішень, котрі потрібні всім, улаштували б усіх. Національну ідею неможливо висловити закликами та гаслами. У її зміст має бути закладено ключові сенси про головні вектори суспільного розвитку й основоположні засади державної внутрішньої і зовнішньої політики.

«Національна ідея» повинна бути оформлена у вигляді всенародного програмного документа, наприклад, загальнонаціонального маніфесту, який має широко обговорюватися і бути ухваленим на всеукраїнському референдумі. А суть відповідних національній ідеї конституційних перетворень полягає у створенні необхідного правового фундаменту, що забезпечує її ефективне втілення на всіх рівнях суспільного життя.

Належить встановити конституційні правила для творчих відносин між державою і народом, а також обновити норми виборчого процесу, що забезпечують ефективне народовладдя. Під ефективним народовладдям слід розуміти підйом до влади, за допомогою соціальних ліфтів, у тому числі з використанням сучасних комунікаційних технологій, найбільш креативних і доброзичливих людей нашої країни. Усе це помітно підвищить «індекс щастя» українського суспільства, поліпшить його психосоціальний стан, підготує необхідні передумови для створення драйверів «випереджального» соціально-економічного розвитку.

2. Геополітична доктрина

Підйом країни можливий тільки за повного «апгрейду» її геополітичної доктрини

В основу нової геополітичної доктрини слід покласти канонічні сентенції Платона, який писав: «політика — це мистецтво мирно жити із сусідами», і Бісмарка, котрий говорив про політику, що вона є «мистецтвом можливого». Практичне втілення в українську зовнішню політику цих фундаментальних тверджень помітно змінить життя на краще не тільки українців, а й усіх, хто живе на Євразійському материку, — від Атлантичного до Тихого океанів. І справа не тільки в зближенні з Росією, а й, врешті-решт, реальному зближенні України із Західною Європою. І це зближення неминуче! Тоді, перебуваючи в центрі Євразії, наша країна здобуватиме значну геополітичну та геоекономічну ренту, що також сприятиме її прискореному розвитку.

3. Основні механізми й принципи «випереджального» соціально-економічного розвитку

Насамперед слід наголосити, що запуск «випереджального» економічного розвитку й відчутного зростання якості життя можливі тільки в разі здійснення зазначених вище фундаментальних пе-редумов. Паралельно з їх реалізацією слід проводити й інституціональні перетворення в керуванні економікою. Доведеться раз і назавжди розпрощатися із застарілою системою керування ще радянської епохи — галузевим принципом керівництва економікою. І приступити до створення державних і/або державно-приватних національних корпорацій розвитку. Їх необхідно створювати на найбільш конкурентоспроможних напрямах розвитку економіки, у її ключових «точках росту».

Керування такими корпораціями здійснюватиметься проектними методами, базуватиметься на національній системі програмування розвитку та індикативного планування, а також на принципово новій фінансовій політиці.

Корпоративна ідеологія, у комбінації з проектними принципами, а також рясним цільовим «грошовим зрошенням» економічного зростання особливо затребувана для швидкої реалізації національних стратегічних переваг.

Фінансову політику й банківську систему слід сфокусувати на прискорене зростання національної економіки.

Замість катастрофічно хибної емісії під приріст золотовалютних резервів, злочинного вливання грошей у підконтрольні владі та олігархічній верхівці комерційні банки — банки, які спекулюють проти власної валюти й вимивають гроші з країни — НБУ необхідно перейти до низької дисконтної ставки (такої самої, як у розвинених країнах та таких, що успішно розвиваються) і цільового рефінансування дешевими грошима комерційних банків під ліквідні застави, надавані цим банкам економічно перспективними виробництвами. Тільки в цьому випадку виконуватимуться місія НБУ й головне завдання грошової емісії — кредитування прискореного економічного зростання, заснованого на використанні сучасних технологій.

Слід активувати процес створення системи банків розвитку й, відповідно, проектного фінансування високотехнологічних «точок росту» економіки.

Система банків розвитку — важливий механізм підйому інвестиційної активності за кожним із ключових напрямків розвитку країни, а також її територій. Наприклад, враховуючи значний недовикористаний потенціал аграрної сфери й зростаючий попит на продовольство в світі, актуальним є створення Аграрного банку розвитку, який працює на принципах проектного кредитування. А з метою зниження енергоємності національної економіки — Банку енергоефективних проектів. Так, якщо говорити про Аграрний банк розвитку, то його завдання полягатиме в кредитуванні не тільки сільського господарства, а й сполучених з ним сфер економіки (добрива, засоби захисту рослин, ПММ, сільгосптехніка обладнання інфраструктурне і для переробки), з «проектною» орієнтацією на виробництво готової вітчизняної продукції з високою доданою вартістю. У подібний проектний спосіб мають діяти й інші банки розвитку — в енергетиці, легкій промисловості, транспортній системі тощо. А з метою стимулювання економічної активності на місцях в обласних центрах слід створювати регіональні банки розвитку.

4. Розвиток національної інформаційної сфери із соціальними ліфтами, що стимулює людей до доброзичливої і творчої самореалізації1

Головне завдання такої сфери — сприяти перетворенню віртуального креативного народомислення на реальне народовладдя в країні.

Навколо атмосфери доброзичливого й конструктивного обговорення національної ідеї, конституційних цінностей, внутрішньої і зовнішньої політики, а також економічних драйверів піднесення України помітно консолідуватимуться зусилля громадянського суспільства, бізнесу й влади. Такий інноваційний проект дозволить його учасникам доволі відчутно підняти IQ «колективного розуму» в країні, регіонах і територіальних громадах.

«Колективний розум» в інформаційній сфері не тільки виявлятиме й даватиме оцінки ключовим проблемам розвитку держави та суспільства, а головне — пропонуватиме різні способи та сценарії розв’язання цих проблем.

Упевнений, комунікативний проект, що консолідує позитивних і креативних громадян у пошуку найкращих рішень розвитку країни — найбільш ефективний спосіб боротьби з мракобісами, невігласами й компрадорами при владі. Слід запустити в інформаційному середовищі такий «караван», і під час його руху не звертати жодної уваги на чвари згаданих опонентів. Тоді у владу піднімуться найкращі з найкращих громадян України, української діаспори, можливо, і громадян інших країн, зацікавлених в успішній реалізації проектів «Україна», «Київ», «Одеса», «Львів», інших територій і муніципальних утворень нашої чудової країни.

5. «Плацдарм» піднесення країни

Йдеться про реалізацію наявної нової макроекономічної моделі розвитку України, експериментальну перевірку якої пропонується здійснити на регіональному рівні — в Одеській області.

Якщо економіка регіону почне прискорено підніматися, то механізм зростання буде визнано гідним честі стати універсальною моделлю розвитку всієї країни, новим інституціональним укладом «випереджального» зростання національної економіки. Суть пропозиції полягає в такому.

Необхідно створити мережеву корпоративну структуру керування економічним розвитком Одеської області, що складатиметься з керуючої корпорації розвитком області (ККРО), яка може бути заснована на засадах державно-приватного партнерства. ККРО сформує дві групи дочірніх компаній в області:

а) проектні компанії в точках росту й на конкурентоспроможних напрямках розвитку економіки всього регіону, зокрема, в продовольчому комплексі, транспортно-логістичній сфері, енергетиці, рекреаційно-туристичній галузі тощо.  Ці проектні компанії також пропонується створити на принципах державно-приватного партнерства. ККРО в них повинна мати контрольний пакет акцій;

б) територіальні дочірні компанії ККРО в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) області на засадах державно-муніципально-приватного партнерства, де ОТГ повинні мати контрольний пакет акцій, а ККРО — блокувальний. Розподіл акцій в ОТГ буде прерогативою громади.

Основне завдання ККРО, її дочірніх проектних і територіальних компаній — створення високотехнологічних виробництв вітчизняної конкурентоспроможної продукції з високою доданою вартістю, що ефективно використовують сировинні ресурси, насамперед, Одеської області.

Це завдання може бути ефективно вирішено, якщо мережева корпоративна структура керування розвитком області загалом і її територіальних громад, зокрема, реалізовуватиметься одночасно з іншими інститутами й принципами прискореного економічного розвитку, про які йшлося вище.

Для цього мережеву корпоративну структуру керування розвитком області слід:

a) «пронизати», включаючи всі ОТГ області, системою стратегічного програмування та індикативного планування розвитку;

b) «оснастити» сучасною регіональною фінансовою політикою, що дозволяє залучати у виробничий обіг дешеві гроші, зокрема, за допомогою створення банку розвитку області, проектного способу фінансування, використання цільових фінансових інструментів, що стимулюють ділову активність в області;

c) створити регіональну інформаційну сферу із соціальними ліфтами, як уже говорилося вище, за допомогою синтезу інтернету й телебачення, яка буде націлена на стимулювання ділової активності в області, залучення якісних інвесторів і, що особливо важливо, — на стимулювання всіх жителів області до позитивної, творчій діяльності.

Реалізація пропонованого інституціонального мета-проекту — по суті, нового регіонального укладу економіки, націленого на її «випереджальний» розвиток — дозволить уже в короткостроковій перспективі (до 3 років) добитися помітного зростання економіки Одеської області (у межах 20—25%), підйом якої і далі буде експоненціальним.

Націленість на формування виробничих переділів у ланцюжках створення вартості дасть змогу в рази збільшити кількість робочих місць і надходжень податків, насамперед до бюджетів ОТГ (розрахунки показують — не менш як учетверо). Пропонований метапроект дозволить залучити великих і, що особливо важливо, якісних інвесторів. Масштабними проектами зацікавляться й крупні кредитори, такі, наприклад, як МББР, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Азійський банк розвитку, а також спеціалізовані банки, такі як РАБО банк для кредитування масштабних проектів продовольчого комплексу чи, наприклад, Катарський енергетичний банк для реалізації проектів в енергетичній галузі. Потенційні стратегічні партнери неодмінно зацікавляться можливістю співробітництва зі своїми крупними візаві в українському бізнесі — з ККРО та її проектними й територіальними дочірніми компаніями, що консолідують інтереси бізнесу та влади і фокусують увагу на масштабних проектах. А таких проектів в Одеській області — загальнонаціонального, міжрегіонального й регіонального рівнів — дуже багато. В кожному разі ці проекти реалізовуватимуться на теренах ОТГ, підвищуючи в них якість життя населення.

І ще однією важливою перевагою пропонованої регіональної реформи інституцій розвитку буде помітне зниження корупції в економічній сфері. Це відбудеться природно, якщо бонуси топ-менеджменту ККРО і її дочірніх структур будуть прив’язані до конкретних індикаторів розвитку. Наприклад, до підвищення внеску цих структур у зростання ВВП області або ОТГ і сегментів її економіки (для проектних компаній), а також у зростання податкових надходжень в обласний і місцеві бюджети, позитивного зовнішньоторговельного сальдо тощо.  Тоді рівень корупції значно знизиться, оскільки корпоративна ділова етика, як показує західний досвід, не дозволить менеджерам ризикувати своєю репутацією, роботою, а можливо, і свободою, за можливості законного отримання високих доходів завдяки своїм професійним навичкам.

На сьогодні розроблено концепцію і «дорожню карту» здійснення цього мета-проекту. Залишилося добитися помітних результатів його реалізації в регіоні, а потім тиражувати цей інституціональний механізм і принципи розвитку в інших регіонах України. Впевнений також, у разі успіху подібні радикальні інституціональні перетворення слід масштабувати до загальнонаціонального рівня.

Однак усе це можна здійснити тільки на платформі нової національної ідеї і конституційних цінностей, що об’єднують українське суспільство, а також завдяки суверенній внутрішній і зовнішній державній політиці. Тоді Україна справді стане державою, що благоденствує.

Майбутнє України створюємо разом!

1Створено й успішно випробувано діючу модель такої інформаційної сфери. Вона становить синтез інтернет-ресурсу «Всеукраїнський мозковий штурм» і традиційних мас-медіа, насамперед, телебачення. За допомогою актуального контенту, соціальних ліфтів та інших стимулів, залучаючи в інтелектуальний оборот учасників соціальних мереж, а слідом і телеаудиторію, пропонований «інфосферний» проект сприятиме творчій активності українців, а також громадян інших країн, насамперед, української діаспори — всіх, кому буде цікаво взяти участь у мегапроекті «Майбутнє України створюємо разом!».