Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 26, ст. 319 із наступними змінами) такі зміни:
1) у статті 1:
частину першу після слів «загальнодержавного значення шляхом» доповнити словами «повного або часткового здійснення фінансування будівництва і реконструкції об’єктів інфраструктури за рахунок загального фонду державного бюджету»;
абзаци другий - четвертий частини другої замінити новим абзацом такого змісту:
«Держава викуповує 90 відсотків путівок дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія». Решта путівок реалізується зазначеними дитячими центрами без залучення третіх осіб».
У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом третім;
2) статтю 3 доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8. Держава здійснює покриття витрат дитячих центрів «Артек» і «Молода гвардія» (на утримання об’єктів, оплату праці працівників, податків та інших обов’язкових платежів, комунальних послуг, послуг зв’язку, дератизації, дезінфекції, вивезення твердих побутових відходів, придбання паливно-мастильних матеріалів) в умовах особливого режиму роботи під час карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), на період скасування тематичних змін та до кінця місяця, в якому скасовано карантин, але не пізніше початку тематичної зміни, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
14 липня 2020 року.
№ 784-IX.