14 липня цього року було прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України відносно функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб — підприємців», завдяки якому було спрощено облік доходів та витрат підприємців.

Чинна сьогодні частина перша пункту 177.10 ст. 177 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлює, що фізичні особи — підприємці зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. При цьому облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет. За пунктом 292.13 ст. 292 ПКУ дохід визначається на підставі даних обліку, процедуру якого передбачено в статті 296 ПКУ.

Отож ФОП (платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість) ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів, а ФОП-єдинники (або спрощенці) третьої групи, які є платниками податку на додану вартість (ПДВ), ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення доходів та витрат.

Отже, ФОП-спрощенці (неплатники ПДВ) ведуть облік у довільній формі (в зошиті, книзі обліку (яку тепер не треба реєструвати і щоденно вести) чи в електронному кабінеті. Головне — вносити записи доходів щомісяця. Важливо зазначити, що ведення Книги обліку доходів та витрат не є обов’язковим для ФОП-спрощенця, якщо цей платник податку не повідомив фіскальний орган про бажання вести таку книгу.