Робочу групу очолив народний депутат України, академік НАН України та НАПрН України Олександр Копиленко. До її складу увійшли академіки та члени-кореспонденти НАН України — керівники профільних інститутів та структурних підрозділів Президії НАН України, провідні фахівці з питань законодавства.

У вступному слові академік НАН України Олександр Копиленко зазначив, що для всебічного та, водночас, гармонійного вдосконалення законодавства про науку Робоча група вже найближчим часом має провадити свою діяльність двома шляхами: по-перше, це моніторинг проектів нормативних актів у рамках співпраці з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України, оперативне проведення експертного й правового аналізу та, у разі необхідності, вироблення пропозицій щодо їх доопрацювання; по-друге, розроблення Робочою групою із залученням усіх учасників нормотворчого процесу пропозицій і проектів правових актів щодо вирішення існуючих проблем у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, внесення їх на розгляд парламенту, уряду та Міністерству освіти і науки України.

Директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Шемшученко підтримав необхідність гармонізації законодавства в науковій сфері. Він, зокрема, зазначив, що зараз в Україні залишаються чинними значна кількість законодавчих і нормативних актів у науковій, науково-технічній та інноваційній сферах, які приймалися упродовж тривалого часу. Тому непоодинокими є випадки, коли положення одного документа суперечать іншому, мають місце правові колізії. Водночас низка проблемних питань потребує унормування у зв’язку з існуючим правовим вакуумом.

Академік НАН України Володимир Семиноженко запропонував до розгляду Робочою групою поправки до законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном» (реєстраційний № 4486 від 10 грудня 2020 р.), який готується Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій до розгляду парламентом у другому читанні. Поправки спрямовані на впорядкування законодавства з питань фінансування закладів вищої освіти, а також наукових установ, що перебувають у віданні НАН України, у частині більш ефективного використання державного майна, підвищення прозорості процесів його відчуження. Зазначені пропозиції підтримані Робочою групою та найближчим часом будуть надіслані до профільного парламентського комітету. Крім того, вчений вважає за необхідне вже на найближчих засіданнях розглянути пропозиції до законодавства щодо використання майнових прав інтелектуальної власності та врегулювання діяльності науково-технічних комплексів, науково-освітніх та науково-практичних центрів.

Серед інших пропозицій членів Робочої групи варто відзначити ініціативи щодо розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів «Про трансфер технологій» та вдосконалення законодавства про присудження наукових ступенів.

На засіданні також було ухвалено низку організаційних рішень щодо діяльності Робочої групи та плану роботи на рік.