Верховна Рада України постановляє:

1. Вийти з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності, вчиненої 19 листопада 2010 року в 
м. Санкт-Петербург та ратифікованої Законом України від 21 грудня 2011 року № 4211-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 30, ст. 355).

2. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 
15 червня 2021 року.
№ 1545-IX.

Додаток див. на сайті www.golos.com.ua