Фрагмент газети Української республіканської партії. Липень 1991 року.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, у фондах якого зберігаються документальні джерела із суспільно-політичної історії України новітньої доби, презентує на своєму офіційному веб-сайті та на сторінці в соціальній мережі Фейсбук документальний онлайн-проект «30 днів до проголошення Незалежності України. Історичний репортаж».

Кожного дня впродовж 26 липня — 24 серпня архів публікуватиме документи, які відтворюють щоденну хронологію подій протягом 30 днів до проголошення Незалежності України.

Це документи правлячої на той час Комуністичної партії України та нових, альтернативних компартійній ідеології, українських політичних партій і об’єднань — Народного руху України, Демократичної партії України, Української республіканської партії, Ліберальної партії України. В них міститься інформація про суспільно-політичне, економічне, соціальне та культурне життя в республіці протягом 30 днів до ухвалення Акта проголошення незалежності України.

Представлені в проекті документи різноманітні й за видовим складом. З одного боку, це офіційні документи органів радянської влади — постанови Політбюро та Секретаріату Цент-рального комітету Компартії України, інформаційні довідки та повідомлення відділів ЦК КПУ, листи обласних партійних комітетів, міністерств та відомств. З другого боку — документи представників українського громадянського суспільства, яке робило перші кроки на шляху до розбудови власної суверенної держави. Документи розширюють можливості для відтворення цілісності процесів, які відбувалися в Україні напередодні здобуття нею незалежності. Також вони дають змогу простежити ставлення тодішнього керівництва республіки до політичної ситуації, що склалася на теренах Радянського Союзу, до діяльності демократичних сил в Україні.

Символічно, що перший документ, презентований 26 липня, стосується розгляду проекту Конституції (Основного Закону) України. Так, саме України, і цю назву було прийня-то Верховною Радою УРСР. У цьому проекті міститься заява щодо «рішучості побудувати на основі Української Радянської Соціалістичної Республіки суверенну правову Українську державу, демократичне суспільство, забезпечити його всебічний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток, громадянський мир і злагоду». Питання про назву Української держави, її символіку, форму державного управління, соціальний вибір передбачалось винести на всеукраїнський референдум.

Відомості про найважливіші, на думку компартійної влади, питання цього періоду висвітлено в інформаційних довідках відділу соціально-економічної політики ЦК КПУ про оперативну обстановку в республіці. Головне, що фіксувалось: «зміни в суспільно-політичній обстановці республіки», «дані про аварії, надзвичайні події, зриви в роботі підприємств та організацій, колгоспів і радгоспів». Зокрема, з них можна дізнатися про засідання координаційної ради Галицької асамблеї у Львові, про пікетування Запорізького коксохімічного заводу, про повені та затоплення житлових будинків, руйнування доріг, мостів у Чернівецькій області, про проведення в Києві україно-американської конференції з питань розвитку медичної промисловості в Україні та ІІ з’їзду асоціації «Україна», про реакцію населення та заходи влади на місцях у зв’язку з подіями 19 серпня 1991 року в Москві тощо.

До уваги користувачів інтернет-ресурсів ЦДАГО України будуть представлені постанови вищих компартійних органів України «Про основні заходи з організаційного та пропагандистського забезпечення найважливіших політичних кампаній», «Про поточний політичний момент» з оцінкою дій ЦК КПРС. Повідомлення ідеологічного відділу ЦК КПУ дасть можливість дізнатися про «тактику дій партійних комітетів щодо процесів, пов’язаних із національно-духовним відродженням, спроби опозиційних сил використати їх у пропагандистських та антикомуністичних цілях».

Уперше буде опубліковано лист ЦК Компартії України, надісланий партійним комітетам у зв’язку із введенням у СРСР надзвичайного стану, а також заява Секретаріату ЦК КПУ в переддень проголошення Незалежності нашої держави. Водночас позицію демократичних сил на згадані події, дадуть можливість простежити їх офіційні звернення до Президії Верховної Ради УРСР та до громадян України. Так, Демократична партія України закликала «відмежуватись від заколотників і вжити всіх заходів для захисту державного суверенітету України».

Особливе зацікавлення можуть викликати документи Народного руху України, Української республіканської партії, Демократичної партії України та інших політичних сил, які розкривають їх ставлення до Союзного договору та розповідають про висунення ними своїх кандидатів — Левка Лук’яненка і В’ячеслава Чорновола — на вибори Президента України, про організацію Всеукраїнського культурологічного походу «Козацькими шляхами» та свята «Козацька слава» на Дніпропетровщині тощо.

Загалом анонсований ЦДАГО України історичний проект включає понад сорок документів Національного архівного фонду, більшість з яких презентуватимуть уперше. Його унікальність полягає в документальному засвідченні щоденної хроніки подій з історії нашої держави протягом 30 днів до проголошення її Незалежності.

Переглядати щоденну документальну хроніку можна за посиланнями: http://cdago.gov.ua (веб-сайт архіву, рубрика «Виставки») та https://www.facebook.com/cdago.gov.ua

Світлана ВЛАСЕНКО, начальник відділу використання інформації документів ЦДАГО України.