Мою дитину не беруть навчатися до школи тому, що в неї немає щеплення від дифтерії. Свого часу я відмовилася від таких щеплень своїй дитині, вважаючи їх небезпечними. Хочу оскаржити відмову в суді й змусити освітянських чиновників поважати мої права і права моєї дитини.

Леся МИХАЙЛІШИН, Київ.

В Україні існує перелік обов’язкових щеплень проти туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, гепатиту B, гемофільної інфекції, краснухи та епідемічного паротиту. З 2022-го до Календаря профілактичних щеплень в Україні додасться ще обов’язкова вакцинація від пневмокока. Більшість щеплень від цих хвороб здійснюється до досягнення особою 7-річного віку.

Обов’язковість профілактичних щеплень встановлено Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб» (далі — закон). Відповідно до ст. 12 закону щеплення роблять після медичного огляду особи в разі відсутності в неї відповідних медичних протипоказань. Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їхньою згодою після надання об’єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам, які не досягли п’ятнадцятирічного віку чи визнані у встановленому законом порядку недієздатними, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників.

Особам віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років чи визнаним судом обмежено дієздатними профілактичні щеплення проводяться за їхньою згодою після надання об’єктивної інформації та за згодою об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників цих осіб. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти в них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження — засвідчити це актом у присутності свідків.

Відмова від обов’язкового щеплення може мати певні правові наслідки, наприклад, відсторонення від роботи (ч. 2 ст. 12 закону), заборона відвідування дитячих закладів (ч. 2 ст. 15 закону). Отже, якщо батьки відмовляються робити обов’язкові профілактичні щеплення своїй дитині, то адміністрація, наприклад, навчального закладу має право заборонити дитині відвідувати цей заклад.

Однозначною є також і судова практика, яка склалася в Україні щодо розгляду спорів, пов’язаних з такими заборонами, оскільки відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту» здобувачі освіти мають право на безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці, а також зобов’язані відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля. Положення ст. 3 Конвенції про права дитини передбачають, що в усіх питаннях щодо дітей першочергова увага приділяється якнайкращим інтересам дитини. Тому судді вважають, що індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення батьками дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти, у тому числі в шкільних закладах освіти, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їхніх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти. Внаслідок встановлення такого балансу досягається мета — загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров’я, що гарантовано статтями 3, 27 та 49 Конституції України. Держава, встановивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, у тому числі й самої нещепленої дитини. Вирішуючи питання про співвідношення норм статей 3 та 53 Конституції України, не можна не визнати пріоритетність забезпечення безпеки життя, здоров’я і безпеки людини над правом на освіту.

Отже, відсторонення від занять у школі нещепленої за віком дитини законне та сприяє безпеці інших учнів.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) пішов ще далі — він наголосив, що батьків можна карати за відмову від вакцинації дітей. У справі «Вавржичка та інші проти Чеської Республіки» ЄСПЛ визнав правомірним застосування адміністративного покарання батьків за відмову від обов’язкової вакцинації дітей, зазначивши, що заходи, які оскаржувалися, мають розумне співвідношення з тим, що має на меті Чехія — захистом від хвороб, проти яких вакцинація вважається ефективною і безпечною.

Порядок проведення профілактичних щеплень в Україні за віком можна знайти в наказі Міністерства охорони здоров’я України № 595 від 16.09.2011 р. або подивитися на сайті редакції (golos.com.ua) поруч з цим матеріалом.

Сергій ДЕМСЬКИЙ.