Керівник міської військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк привітав її та відзначив особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і розвиток вищої освіти в Сєвєродонецьку та в Луганській області.

Ольга Поркуян пройшла шлях від інженера, молодшого наукового співробітника, асистента до доцента, завідувача кафедри з наукової та виховної роботи, проректора з наукової та міжнародної роботи університету, ректора СНУ імені Даля. На сьогодні показники діяльності очолюваного нею університету є одними з найвищих серед закладів вищої освіти регіону.

Пані професорка є автором 170 наукових праць, 20 патентів і авторських свідоцтв, трьох підручників і чотирьох навчальних посібників, виданих МОНУ.

Луганська область.