Верховна Рада України постановляє:

І. Статтю 11 Закону України «Про державні нагороди України» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162; 2001 р., № 33, ст. 173; 2006 р., № 45, ст. 442; 2021 р., № 27, ст. 229) доповнити пунктом 6 такого змісту:

«6) Державна премія України імені Мирослава Скорика - за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва України та впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій діяльності».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та видати акти, які випливають із нього.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 24 вересня 2021 року.
№ 1786-ІХ.