Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації Сергій Натрус.

На міжрегіональному екологічному форумі "Поводження з відходами. Виклики та рішення", що відбувся у Краматорську, йшлося про кращі практики у сфері поводження з відходами у громадах сходу України. Про Концепцію управління твердими побутовими відходами в Донецькій області, що була презентована на форумі, розповідає директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації Сергій Натрус.

- Сергію Петровичу, наскільки актуальною для Донеччини є проблема поводження з відходами? Чи є це питання новим для регіону?

- Поводження з відходами - далеко не нове для регіону питання. Адже реформування системи управління відходами в Донецькій області з дотримання європейських принципів розпочалося задовго до декларування цих принципів на державному рівні.

Так, у 2002 році на території області розпочав роботу проект "ТАСІС ЮРОП АІД" (Тасіs Europe Aid) "Удосконалення системи управління ТПВ в Донецькій області України". Його бенефіціарами були Мінприроди України та Донецька обласна державна адміністрація, а основними реципієнтами - Державне управління екології та природних ресурсів в Донецькій області та управління житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Мета проекту полягала у поліпшенні санітарно-екологічної ситуації в області.

У результаті роботи було підготовлено звіт "Виявлення та аналіз слабких сторін" та розроблено Проект регіонального стратегічного плану управління твердими побутовими відходами в Донецькій області на 2005-2009 роки, що передбачав такі основні заходи, як: ліквідація несанкціонованих звалищ; створення регіональних полігонів ТПВ; закриття та рекультивація звалищ, що не відповідають нормам та вичерпали свій ресурс; будівництво перевантажувальних станцій; зонування території області.

З урахуванням усіх напрацювань була розроблена та затверджена Програма поводження з відходами в Донецькій області на 2011-2015 роки, відповідальним виконавцем якої було управління житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації. Результатами виконання програми стали відкриття у 2004 році у Краматорську сортувального заводу; створення у 2009-му регіонального полігона ТПВ (І черга) у Краматорську; започаткування у 2012 році роботи регіонального полігона ТПВ (І черга) у Маріуполі.

У подальшому, вже під час реалізації Програми поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки, відповідальним виконавцем якої визначено департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, зроблено такі важливі кроки.

У 2018 році відбулося відкриття ІІ черги регіонального полігона ТПВ у Краматорську. У 2020-му збудований регіональний полігон ТПВ у Кураховому. Особливо ж результативним став 2021 рік, позначений, зокрема, завершенням будівництва сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням у Бахмуті. Станція зможе переробляти 60 тисяч тонн побутових відходів на рік. Робота сміттєперевантажувальної станції дасть змогу удосконалити систему управління побутовими відходами на території усього Бахмутського району. На станції відходи сортуватимуться, проходитимуть підготовку до утилізації чи захоронення. Завдяки будівництву станції буде створено 39 робочих місць.

У 2021 році завершено будівництво ще двох об'єктів - сміттєсортувальної станції у смт Олександрівці та полігона твердих побутових відходів у Волновасі.

Отже, на території області вже збудовано 4 регіональні полігони ТПВ, що дає можливість забезпечити екологічно безпечне захоронення до 95% побутових відходів, що збираються.

В подальшому для налагодження роботи в зазначених напрямах маємо сподівання на міжнародну організаційну та матеріально-технічну підтримку.

Також значна увага приділялася заходам з оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств області, заходам інформування населення та формування корисних звичок.

Загалом упродовж 2016-2020 років:

придбано 88 сміттєвозів, з них 27 за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. Загальна кількість сміттєвозів на підприємствах області з урахуванням виведення з експлуатації застарілої техніки збільшилася до 250 одиниць у 2020 році. Також в області у Бахмуті найближчим часом розпочне роботу виробничо-сервісний комплекс компанії "Будшляхмаш", головним завданням якого є організація виробництва і сервісного обслуговування комунальної та дорожньої техніки, що дасть змогу забезпечити регіон якісною технікою українського виробництва.

Усі завдання та заходи повністю відповідають Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року, Національній стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, ухваленій у 2017-му, а також Національному плану управління відходами до 2030 року, прийнятому в 2019-му.

- Якими є цілі Концепції управління побутовими відходами на території Донецької області?

- Насамперед концепція спрямована на забезпечення єдиного підходу до управління побутовими відходами на регіональному та локальному рівнях. Забезпечуватимуться також розбудова інфраструктури управління відходами та оптимізація комунальних підприємств, що надають послуги зі збирання та вивезення побутових відходів. Розвиватиметься й співробітництво громад. Зрештою, йдеться про підготовку до переробки та утилізації за принципом "відходи в ресурси".

- Які кроки планується здійснити у цьому напрямі?

- Для досягнення цілі "Забезпечення єдиного підходу до управління побутовими відходами на регіональному та локальному рівнях" планується здійснити низку кроків.

Передусім - провести розроблення та затвердження Регіонального плану управління відходами в Донецькій області на період до 2030 року, який передбачатиме комплекс заходів із досягнення територіальними громадами повного збирання побутових відходів та забезпечення їх перероблення на сортувальних підприємствах області.

Передбачено й розроблення та затвердження територіальними громадами схем санітарного очищення населених пунктів з урахуванням наявних сортувальних потужностей та тих, що будуть заплановані Регіональним планом управління відходами.

Окремий комплекс заходів пов'язаний з інформаційно-просвітницькою роботою.

- Які кроки здійснюватимуться безпосередньо з розбудови інфраструктури управління відходами?

- Розбудова інфраструктури управління відходами, оптимізація комунальних підприємств, що надають послуги зі збирання та вивезення побутових відходів, та розвиток співробітництва громад охоплюватимуть цілий комплекс заходів.

По-перше, передбачено прийняти за основу мережу об'єктів інфраструктури управління відходами, визначену Програмою поводження з відходами в Донецькій області на 2016-2020 роки, та продовжити будівництво регіональних полігонів, сміттєсортувальних та сміттєперевантажувальних станцій з урахуванням нових меж кластерів.

По-друге, триватиме виконання заходів із закриття та рекультивації полігонів ТПВ, які вичерпали свій ресурс та не відповідають екологічним нормам.

По-третє, створюватимуться комунальні підприємства на принципах співробітництва громад з міцною матеріальною базою, що обслуговують територію кожного кластеру та надають повний пакет послуг зі збирання, вивезення, сортування, перероблення, утилізацію побутових відходів.

Вживатимуться й заходи, спрямовані на створення потужностей із переробки небезпечних відходів у складі побутових (медичні, ртутні тощо) та відходів біологічного походження. Триватиме залучення інвестицій для реалізації вищезазначених проектів. Передбачено й забезпечення передумов для створення ефективної системи управління відходами на рівні місцевого самоврядування з урахуванням діючих документів державного планування, в тому числі з використанням механізмів співробітництва громад.

Для реалізації ідеї "Підготовка до переробки та утилізації - "відходи в ресурси" планується здійснити, по-перше, стимулювання створення потужностей усіх форм власності з переробки (оброблення відходів) на території області та, по-друге, здійснити будівництво двох сміттєпереробних підприємств з використанням технологій, які дадуть змогу отримати теплову та/або електричну енергію з побутових відходів.

- Яким є механізм упровадження Концепції управління побутовими відходами на рівні територіальних громад?

- Насамперед у рамках роботи над регіональним планом управління відходами в Донецькій області на період до 2030 року територію області попередньо розділено на 5 кластерів: Бахмутський, Краматорський, Покровський, Волноваський і Маріупольський.

Кожен з кластерів матиме необхідну оптимальну інфраструктуру управління побутовими відходами.

Для реалізації концепції в кожному з виділених кластерів органам місцевого самоврядування з урахуванням місцевих особливостей та наявної інфраструктури буде запропоновано здійснення низки заходів.

По-перше, йтиметься про укладання договору щодо співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проекту (створення спільного комунального підприємства.

По-друге, передбачена ліквідація локальних комунальних підприємств та передача функцій управління відходами громад, що уклали договір.

Один із головних кроків - створення спільного комунального підприємства, що забезпечує збір ТПВ від населення, роздільний збір у визначених місцях, сортування, оброблення, перероблення, утилізацію, захоронення самостійно або із залученням інших підприємств.

Передбачено й проведення розрахунку і затвердження тарифів на поводження з побутовими відходами, та, зрештою, надання послуг: створення умов для роздільного збирання, розвиток мережі комунальних станцій сортування для населення, збір та вивезення відходів для подальших операцій.

- Якими є принципи роботи спільного комунального підприємства?

- Комунальне підприємство діє на принципах співробітництва громад. Має міцну матеріальну базу, обслуговує територію усього кластеру та надає такі послуги: забезпечує збір та вивезення побутових відходів на території кластеру; організовує роздільне збирання побутових відходів для населення та організацій; забезпечує сортування зібраних відходів та їх оброблення; забезпечує утилізацію відходів; забезпечує захоронення на регіональному полігоні ТПВ; провадить інформаційні та просвітницькі кампанії щодо управління відходами.

- Які переваги та вигоди очікуються від будівництва мережі сміттєсортувальних та сміттєперевантажувальних станцій?

- Будівництво мережі сміттєсортувальних та сміттєперевантажувальних станцій із сортувальним обладнанням, регіональних полігонів побутових відходів надає цілу низку переваг та вигід. Це, зокрема, дотримання вимог законодавства України у сфері поводження з відходами; забезпечення права громадян на безпечне довкілля шляхом виключення негативного впливу на довкілля побутових відходів; зменшення обсягів захоронення побутових відходів; збільшення термінів експлуатації діючих регіональних полігонів побутових відходів та зменшення витрат на будівництво нових полігонів; використання відходів як вторинних матеріальних ресурсів з отриманням прибутку.

- Якими очікуються кінцеві результати реалізації концепції загалом?

- До таких результатів належать: зниження обсягів захоронення побутових відходів, збільшення обсягів переробки та утилізації; злагоджені дії з управління відходами на рівні регіону та громад; покращення якості послуг зі збирання та вивезення відходів, що надаються населенню; розвиток підприємництва у сфері переробки відходів, створення нових робочих місць на об'єктах інфраструктури; забезпечення виконання завдань Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року; зниження негативного впливу відходів на довкілля.

Фото надано Сергієм Натрусом.